• อนุปริญญา - ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ออกแบบงานไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายขององค์กร
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณลักษณะที่ถูกต้องตามหลัก

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อนุปริญญา - ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ออกแบบงานไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายขององค์กร
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณลักษณะที่ถูกต้องตามหลัก

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ตรวจรายละเอียดบัญชี
 • ปิดบัญชี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • วางแผนจัดซื้อ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี ที่เกี่ยวกับการตลาด
 • วางแผนการตลาดให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักของตลาด

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Degree or higher in Computer Science, MIS
 • 2 - 5 years experience in ERP Application
 • Highly skill in ERP Support, System Analysis

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บัญชีและการเงิน
 • หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง
 • บรรจุเป็นพนักงานประจำ

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-38 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานในสายงาน Project Management 3-5ปี
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in related field
 • 1-2 years experience or fresh graduated
 • English at conversational level

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Generate sales to meet annual sales target.
 • 2-5 years’ experience in Industrial Export sales.
 • Fluent in Japanese, Chinese, Korean, English.

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Generate sales to meet annual sales target.
 • 2-5 years’ experience in Industrial Export sales.
 • Fluent in Japanese, Chinese, Korean, English.

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ 1-2 ปีขึ้นไป
 • ประสานงานกับ Shipping

22-Mar-17

 

Applied
 • ชายหรือหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาด้านการบัญชี/การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงิน

21-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor degree
 • Good command of spoken and written English
 • Good computer skills.

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Challenging opportunity on new exciting projects
 • Savviness in information system and development
 • Earn a great opportunity on a rewarding career

21-Mar-17

THB25k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Fresh graduates are highly encouraged
 • Good interpersonal skill
 • MUST able to converse and write in Mandarin

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่สมัคร)
 • วุฒิการศึกษา ปวช , ปวส และ ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี

20-Mar-17

 

Applied
 • เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินในเรื่องการวางแผนการ
 • จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน
 • ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินปิดบัญชีสิ้นเดือน

20-Mar-17

 

Applied
 • เสนอขายอุปกรณ์ในการถ่ายทำภาพยนตร์
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา

20-Mar-17

 

Applied
 • Bachalor' degree in related field of logistics.
 • At least 5 years experienced in a Air Brokerage.
 • Excellent in English with toeic score

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in corporate non-life insurance
 • Experience in Professions&Financial Risks insuranc
 • Good command of English communication

20-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทำงาน จันทน์-ศุกร์
 • หากเคยผ่านงาน shipping หรือlogistic จะพิจารณษพิเศษ
 • สถานที่ทำงาน อยู่ BTS เพลินจิต

17-Mar-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor or Master Degree in any related fields
 • 3-5 years’ experience in retail business.
 • Proven experience in Merchandise, Project and Spac

17-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in any related fields.
 • At least 3 years experience in retail business
 • Experience in Merchandise, Marketing and Space

17-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Oversee all Finance, Tax and Accounting operations
 • CPA or audit background
 • Able work in Kingkeaw Samutprakran

15-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล