• อายุ ไม่เกิน 38 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • ปริญญาตรี การออกแบบนิเทศศิลป์หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี ด้านออกแบบผลิตภัณฑ์

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปีขึ้นไป
 • มีความเชี่ยวชาญการใช้โปรแกรมPhotoshopและMicrosoft
 • มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบสื่อดิจิทัล และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ
 • กำหนดแนวคิด ขั้นตอนการออกแบบ ควบคุมการผลิต
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปด้านบริหารการตลาด และโฆษณา

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience Engineering Design
 • Familiarity with ERP system
 • capable of communicating technically with the clie

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Expert 3D-CAD, preferably Unigraphics
 • Familiar with complex mechanical product design
 • Expert layout and tolerancing

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อนุปริญญา - ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ออกแบบงานไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายขององค์กร
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณลักษณะที่ถูกต้องตามหลัก

23-Mar-17

 

Applied
 • อนุปริญญา - ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ออกแบบงานไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายขององค์กร
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณลักษณะที่ถูกต้องตามหลัก

23-Mar-17

 

Applied
 • ช่วยวิศวะรับผิดชอบงานเขียนโปรแกรมออกแบบ
 • ปริญญาตรี วุฒิ วทบ.วศบ. เคมี, ไฟฟ้า,
 • มีใบ กว.พิจารณาพิเศษ

22-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor of Architecture or Interior Design
 • 1+ years in Lifestyle design
 • Proficient in English

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล