• Great work environment and competitive salary
  • Knowledge in finance and accounting
  • Must be able to communicate in English

26 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี และหรือปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์ทำงานในด้านบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS Office Professional 2007

26 นาทีที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล