• มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองและประสานงาน
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล