• มีความรู้เกี่ยวกับด้านโลจิสติกส์
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี

22-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสานงานระหว่างแผนก และ นัดหมายบุคคลภายนอก

21-Apr-17

 

Applied
 • MBA or master preferred
 • Excellent command of English
 • At least 2 years of relevant working experience

21-Apr-17

 

Applied
 • 2 – 5 years of experience in sales or marketing su
 • Good command in English both verbal and written
 • Business mindset, self-motivated, reliable

21-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา *ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การบริหารงานบุคคล ฝึกอบรม การขาย
 • เพศชาย&หญิง ภูมิลำเนากรุงเทพ ปริมณฑล

21-Apr-17

 

Applied
 • Female, age of 21-28
 • Bachelor’s Degree in related fields / New graduate
 • Having knowledge of Accounting & Admins

19-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • มีทัศนคติแง่บวกในการทำงาน มีความกระตือรือร้น

19-Apr-17

 

Applied

Secretary to MD/ Marketing Assistant 1 position

Siegwerk (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Bachelor Degree in related field
 • Good command in English language
 • Working at Samutsakorn

18-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีอัธยาศัยดี พูดจาสุภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ถ้ามีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Apr-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านการตลาด วางแผนงาน กำหนดกลยุทธ์
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3-5 ปี
 • ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง

18-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อสังหาริมทรัพย์
 • เลาขาผู้บริหาร
 • ผู้ช่วย

18-Apr-17

 

Applied
 • Responsible, manage and coordinate office admin
 • Co-ordinate the daily operation with all divisions
 • Organizing and attending meetings

18-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong communication and interpersonal.
 • Secretarial or Personal Assistant.
 • Good command in English

18-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 – 40 ปี มีบุคลิกภาพดี
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน เลขานุการ 3 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นระเบียบ รอบคอบ ตรงต่อเวลา

17-Apr-17

 

Applied
 • ป.ตรี-โท บริหาร, การตลาด,บัญชีการเงิน,เลขานุการ
 • งานเลขานุการและผู้ช่วยผู้บริหารไม่ต่ำกว่า3 ปี-10ปี
 • ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

17-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สัญชาติไทย
 • ระดับการศึกษาปวสขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน2ปีขึ้นไป

17-Apr-17

THB25k - 30k /เดือน

Applied
 • วางแผนการตลาด ส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อสังคม
 • ค้นคว้าหาข้อมูลและช่องทางใหม่ของการสื่อสาร
 • ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่คู่แข่งลงบนสื่อโฆษณาต่างๆ

17-Apr-17

 

Applied
 • Work closely with MD and senior managerial
 • Be able to travel abroad if needed.
 • Good command of English

13-Apr-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล