• เพศหญิง มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ดูแลงานต่างๆ ทั้งในเรื่องของบริษัทและเรื่องส่วนตัว
 • ติดตามและคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Assist the Managing Director
 • Take care of office admin & accounting work
 • Be able to communicate in English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ประจำที่ทองหล่อ
 • ระดับภาษาญี่ปุ่น N1 หรือเทียบเท่า

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ช่วยบริหารและวางแผนการตลาด
 • ช่วยบริหารงานสำนักงาน(ด้านบุคลากร)
 • นำเสนอโครงการ/แผนพัฒนา เพื่อส่งเสริมศักยภาพ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Knowledge of administrative and clerical
 • General knowledge of financial statements
 • General knowledge of project management

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Speak English - German
 • Problem Solving and Management
 • Technical knowledge

23-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • มีทัศนคติแง่บวกในการทำงาน มีความกระตือรือร้น

23-Jan-17

 

Applied
 • Hold Bachelor Degree from a reputable institution
 • Good command of English and other language skills
 • Minimum of 4 - 5 years similar working experience

22-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความซื่อสัตย์อย่างสูง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

21-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 23-28 (Female)
 • Good command of Chinese language
 • At least 1-2 years in Secretary or Administrator

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, age 35 – 45 years old.
 • Bachelor of Business Administration, Secretarial.
 • Work under pressure and meet deadlines.

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เลขานุการ
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 • Secretary

18-Jan-17

 

Applied
 • Thai Nationality Only, age 25 – 35 years old
 • Five-day work week
 • Paid vacation, 10 days per year

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล