Assistant to General Manager

Fresh Produce Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Open Purchase Order's,
 • File all documents correctly
 • Work with Box and Label Company

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ปสก. 5-7 ปี ด้านจัดซื้อสินค้าหรือบริการด้าน IT
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ช่วยผู้จัดการ ดูแล จัดการ บริหาร ร้าน
 • เพศ ชาย-หญิง
 • ต้องมีประสบการณ์ทางด้านการบริหารธุระกิจ ร้านอาหาร

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • usage in credit card business
 • campaign management, CRM
 • banking financial institution

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Handle all construction/engineering purchase order
 • 2-5 years in direct exp in construction sourcing
 • Bachelor of Electrical Engineering

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วิเคราะห์และตรวจเครดิตในภาพรวมธุรกิจของลูกค้า
 • จัดทำ CA เสนอขออนุมัติ
 • ช่วยเหลือและสนับสนุน RM

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • restaurant
 • management
 • make a decision

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Accounting, preferable CPA
 • Good command of spoken and written English.
 • At least 5 year(s) of relevant working experience

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน

Applied
 • จบปริญญาตรีทางการบัญชี
 • ประสบการณ์การทำงานทางด้านบัญชีไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in Health and Safety
 • 5 years experience in management of safety health
 • Experience in risk assessment is preferred

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • System Engineer
 • Microsoft SQL Server
 • Data Center

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Automotive & Machinery components
 • Production Control/Quality Control
 • Molding, Pressing or Die-Casting

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Work as project leader to control project scope
 • Bachelor/higher degree Computer Science/Engineer
 • Experience with ERP (e.g., Oracle EBS)

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

ASSISTANT PLANT MANAGER (COIL WINDING)

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Thai, Male or Female, Age 40 - 50 years old
 • degree or higher in Mechanical, Industrial
 • 5 -10 years experience as an Assistant Plant

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Human Resources or related
 • At least 8 years experience in Human Resource
 • Good command in English proficiency

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Finance/Accounting, Economic
 • Prefer candidate who obtained FRM, or CIA
 • Risk management experienced in banking industry

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Brand-building for FMCG, Hospitality, Catering
 • PR event, communication campaigns, Promotions
 • Communicate the marketing strategies, Good English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-2 years of experience in Asset Management
 • Bachelor’s of higher in Economics, Finance
 • Knowledge of SEC’s regulations

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสานงานและแก้ไขปัญหาได้ดี
 • สามารถบริหารจัดการงานให้เป็นไปตามแผน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Handle recruitment planning and processes
 • Review and update company employment manual
 • Have good knowledge of Expat payroll

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced in warehouse-logistics feilds 5 years
 • Good command in English TOIEC 400+
 • Quality management system for 9000 and 14001

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years experiences in training & Development
 • The ability to work independently and demonstrate
 • Strong written and verbal communication skills

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • โบนัสประจำปี
 • วันหยุดตามราชการ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Adopt the prepared study to develop the projects
 • Architecture, Real estate
 • Prepare and implement a marketing and media plan

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • sale support
 • บริหารงานหลังการขาย
 • บริหารข้อร้องเรียน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least a Bachelor’s Degree in Accounting
 • Handling bank and credit card reconciliations
 • Overseeing all finance and accounting operations

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Technical expertise in HVAC / aircon systems
 • Experience in servicing of HVAC/ aircon systems
 • Keen to grow career in a MNC company

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานพัฒนากระบวนการทำงาน
 • หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง
 • บรรจุเป็นพนักงานประจำ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 - 45 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมการผลิต / อุตสาหการ
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 30 ถึง 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Product Development And Quality Assurance
 • Food
 • Assistant Manager

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in auditing
 • Work in an international auditing firm
 • Work in Laos

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Training Manager
 • Good Communication in English
 • Good presentation skill

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารเงินลงทุน
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม มีจริยธรรม

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Assistant HK Manager( ด่วนมาก !! )

Kwanwattana Co., Ltd.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • อายุระหว่าง 40-50 ปีขึ้นไป
 • ตกแต่งสถานที่ให้เรียบร้อย
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • QSR or Fast Food Experience essential
 • Manage 5 Fast Food Hamburger Restaurants
 • General Manager and supply chain experience needed

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • At least 3 years in Marketing or Brand Management
 • handle & work under high pressure & expectation
 • Strong self-organized ability with detail oriented

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality
 • Experience in marketing strategy
 • Computer literacy with good command of English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานฉีดพลาสติก 3 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ การเป็นหัวหน้างาน อย่างน้อย 1 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • executing marketing communication luxury brand
 • 5 years experiences
 • Bachelor degree in marketing/ related fields.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กำหนดกลยุทธ์ด้านแผนการดำเนินงานบริหารงานของธุรกิจ
 • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบริหารจัดการ หรือสาขาอื่น
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To manage and control warehouse operation
 • Closely monitor Warehouse operation
 • Manage Warehouse capacity

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-10 yrs in Compliance (Banking)
 • Good command of English
 • Good knowledge of AML Compliance

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Graduated from Accounting, Finance or Business.
 • 3-5 yrs in Accounting, Finance, Management Report.
 • Fair in English Communications.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, Age 35 years old up
 • Degree of Industrial, Mechanical Engineering
 • Knowledge of quality system ISO/TS 16949, ISO9000

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience with FMCG industry
 • At least 7 years relevant sales
 • Excellent interpersonal and communication skills

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master degree in Marketing,Business Administration
 • 8-15 years of management experience
 • Proven track record with high volume

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 5 year sales management experience as rela
 • enhancing the sales volume for dealers ,distributo
 • Able to travelling

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริษัทสวัสดิการดี โบนัสดี สิ่งแวดล้อมดี
 • มีรถบริษัทพร้อมคนขับให้เมื่อออกไปพบลูกค้า
 • มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานสูง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • F&B
 • hotel
 • Hotel Management

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล