• ปริญญาตรี ขึ้นไป ทางด้านบัญชี, การเงิน, การธนาคาร
 • ตรวจสอบรายงานกระแสเงินสดและประมาณการค่าใช้จ่าย
 • คำนวณดอกเบี้ยกู้ยืม

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Financing or Account
 • Prepare financial analysis
 • Analyze skill and knowledge in accounting

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3+ years in Financial Planning
 • Provide financial analysis for monthly,
 • Partner with marketing team to maximize

25-May-17

 

Applied
 • At least a Bachelor degree in Accounting.
 • Experiences more than 5 years
 • Ability to work under pressure

25-May-17

 

Applied
 • Male/Female, age 40 years old up
 • Exp. in Finance, Trading company is preferable
 • Good in English

25-May-17

 

Applied
 • 3+ years in Financial Planning
 • Provide financial analysis for monthly,
 • Partner with marketing team to maximize

24-May-17

 

Applied
 • Degree or higher in Financial, Accounting, related
 • 10 - 15 years in Finance control & reporting
 • Experience in MNC and Finance for MKT & Sales

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
 • รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง
 • บรรจุเป็นพนักงานประจำ

22-May-17

 

Applied
 • Execute of forensic engagements
 • Data analytic for investigations into fraud
 • Conduct fraud and corruption risk review

17-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล