• restaurant
 • management
 • make a decision

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย, หญิง อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ป.ตรี
 • มีใจรักงานบริการและการทำอาหาร เรียนรู้งานได้ไว

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย, หญิง อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ป.ตรี
 • มีใจรักงานบริการและการทำอาหาร เรียนรู้งานได้ไว

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย, หญิง อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ป.ตรี
 • มีใจรักงานบริการและการทำอาหาร เรียนรู้งานได้ไว

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย, หญิง อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ป.ตรี
 • มีใจรักงานบริการและการทำอาหาร เรียนรู้งานได้ไว

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย, หญิง อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ป.ตรี
 • มีใจรักงานบริการและการทำอาหาร เรียนรู้งานได้ไว

25-Apr-17

 

Applied

Assistant Restaurant Manager

Wine Connection Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 3 years experiences in F&B field
 • Good command in English
 • Be able to manage restaurant

25-Apr-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 30 ถึง 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

24-Apr-17

 

Applied
 • ควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นตามเป้าหมาย
 • บริหารบุคคลรวมถึงการสรรหาบุคคล
 • ฝึกอบรมพนักงาน

24-Apr-17

 

Applied
 • 2 years of experience as Supervisor,Restaurant
 • Good communication in English
 • Strong Service minded

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งหรือใกล้เคียงอย่างน้อย 2 ปี
 • กระตือรือร้นในการแบ่งปันความรู้ให้กับผู้ร่วมงาน
 • พศชาย/หญิง (สัญชาติไทย) We accept only Thai

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล