• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Finance/Accounting full scope / management report
 • IT/Telecommunication industry preferred
 • CPA, CPD, ACCA certificate preferred

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน

Applied
 • To work in big Japanese manufacturing company
 • Opportunity to work as a key parson
 • Opportunity to learn of Japanese manufacturing

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, 30 – 35 year old or above
 • experience in Administrative and project managemen
 • experience in BCP and DRP project is advantage

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Business Intelligence
 • ETL, Data Warehouse, Report
 • SAP Business Object, T-SQL, SQL, Sybase IQ

27-Jun-17

 

Applied
 • Supply Chain Management
 • Warehouse Management System software
 • Retail Business

27-Jun-17

 

Applied
 • 3 years in Process Architect position
 • Experience on multiple hardware and software
 • Enhance and transform business processes

26-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in computer sciences
 • 2-5 years in information Security
 • Strong communication skills in Eng

26-Jun-17

 

Applied
 • Logistic management, General Management
 • warehouse operations, Transport management, shippi
 • staff workload, shift management, training Logisti

26-Jun-17

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Information system
 • programming
 • data base management

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT สารสนเทศ ระบบเทคโนโลยี .NET, C#, ASP.NET, PHP
 • Computer Science, Computer Engineering Web Service
 • hardware software support SQL Database and SQL com

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี / โท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้าน Project Management
 • มีความรู้ด้าน Database SQL, PHP, Dotnet ฯลฯ

23-Jun-17

 

Applied
 • Assistant HR Manager, HRD, HROD, HRM
 • IT/E-commerce/Online/Retail/Modern Trade
 • Leadership with good english speaking

23-Jun-17

THB45k - 55k /เดือน

Applied
 • degree or higher in Computer Science
 • 3 years experiences in Accounting Application
 • Having object-oriented perspective and can develop

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor of Science or Master of Science
 • IT service management, System / Database
 • Window Server / Linux / UNIX / Mobile Device

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์, สถิติ
 • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบสารสนเทศหรืองานด้าน IT
 • สามารถทำงานในเชิงวิเคราะห์และให้เหตุผลในการอธิบาย

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Window Sever, Active Directory, TCP/IP, SAN/NAS
 • VMware Server/ VSphere, network system, Telephony
 • MCP, MCSE, MCSA certificates

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล