• ช่วยกำหนดนโยบายด้านการบริหารงานบุคคล
 • ช่วยกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากร
 • วางระบบบริหารจัดการงานบุคคลและธุรการ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Assistant Manager 5 years up
 • Fluent in English
 • Proactive and strong multitasking capabilities

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any related field
 • Experience 10 years up in general human resources
 • Good and strong personality

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 4 years of relevant HR & GA experience.
 • Previous experience in foreign company preferred.
 • Good English language skills.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Managing and controlling employees’ files.
 • Bachelor’s or Master’s degree in Human Resources
 • Good understanding of Thai labor law

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • 5 years. min. exp. in HR
 • Good command of English
 • Good communication skill

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HRM Management
 • manpower planning
 • Minimum 7 years experience particularly in HRM

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 2-3 mnths, Position Allow,Medical Ins, Oil
 • Japanese Steel Casting Manufaturing
 • At least 5 years exp.in HR/ GA for factory

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้าน HR มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปในสาขามนุษย์ศาสตร์
 • สวัสดิการ: โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รถรับส่ง

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manager HRIS
 • SAP HR Module
 • SAP HR Consultant

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for the development ฿ implementation
 • Work with the manager to identify human resource
 • Operating tasks assigned by superior

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, age between 35 years old up
 • 7-10 years experience in HR function
 • Have knowledge in Recruitment, Training, ISO

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced in HR working in Phuket
 • Strong recruitment, training and admin
 • Working for international company

17-Jan-17

 

Applied
 • มีประสงการณ์บริหารงานด้าน HRD.
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำสูง

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 33 - 37 years old
 • Degree in Human Resources, Industrial
 • 5 years of experience in Human Resources

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Maintaining and improving company's standard
 • Overseeing and maintaining company's HR
 • Taking a leadership role to lead and manage a team

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 year experiences in a supervisory role in all HR
 • Master or Bachelor degree in HRM, Psychology
 • Manage employee relationship including CSR program

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์งาน HR 10 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในระบบ ISO
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years of experience in HR related fields
 • Degree in Haman Resource or Business Admin
 • Male/Female, 35-45 years old

16-Jan-17

 

Applied
 • ดูแลงานทางด้าน HR ทั้งระบบ สรรหาว่าจ้าง
 • ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี

16-Jan-17

 

Applied
 • Proactive, problem solving, can do attitude
 • Labour Laws knowledge
 • Excellent command of both written & spoken English

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 4-5 mnths, PVD Fund, Transport Allow, 5 days
 • Industrial Construction Products Manufacturer
 • At least 5 years exp. in HR and Admin in Factory

16-Jan-17

 

Applied
 • Thai national residing in the Chiangmai/Lamphun
 • Has excellent oral and written English language
 • Respond very well to your positive mindset

16-Jan-17

 

Applied
 • At least 5 years of working experience in HR
 • Good command of English
 • Good analytical and problem solving skills

16-Jan-17

 

Applied
 • Exp.3-5 years in HRM field
 • Exp. in com&ben, salary structure or PM
 • Good command in English [TOEIC 600]

15-Jan-17

 

Applied
 • Human Resource
 • Administration
 • Law

14-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • Human Resource Management Skills
 • Good Command in English and MS Office skills

14-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, age 27-35 years old
 • 3 years experiences in HR or related field
 • Japanese Speaking (JLPT N2 - N3)

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 2-3 mnths,Cola, Meal Allow, PVD Fund
 • High Reputation Garment Accessories Manufacturer
 • At least 6 yrs. experience in HR

13-Jan-17

 

Applied
 • 3 years of experience in Payroll and Compensations
 • Monitor the accurate process of staff movement
 • Control and update employee record

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, Age between 35-45 years old
 • Good command in English
 • Have experience in a related field

13-Jan-17

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ทางด้านงานบริหารงานบุคคล
 • สามารถขับรถยนต์ได้

13-Jan-17

 

Applied
 • HR Specialist
 • HR Assistant Manager
 • HR&Admin Role

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 27-38 ปี / วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office ได้ในระดับดีมาก
 • มีความละเอียดรอบคอบ / มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

13-Jan-17

 

Applied
 • Focus to recruit new staff to support company
 • ประสบการณ์ 3-5 years experience in HR
 • Set up recruitment strategy

13-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Human Resources Man
 • More than 3-5 years experience in supervisory leve
 • Good command of spoken and written English.

13-Jan-17

 

Applied

Asst. Human Resource Manager

Bangkok Ranch Public Company Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Overseeing and supporting company's Human Resource
 • Taking a leadership role to lead and manage a team
 • Preparing overall rules, regulations and policies

13-Jan-17

 

Applied
 • Proven working experience as HR Assistance
 • Knowledge of HR systems and databeses
 • Architect strategy with leadership skill

12-Jan-17

 

Applied
 • 8 years of experiences in HR Management
 • Has experience in HR process improvement
 • Numeric and analytical skills

12-Jan-17

 

Applied
 • Experience in HR position
 • Strong Microsolf office and Prosolf
 • Degree in education

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge of Thai labour law
 • Excellent command of English skill
 • Computer literacy : MS Office and Outlook

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Assistant HR Manager

Vinarco Services (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Good career path
 • Good salary
 • International Company

12-Jan-17

 

Applied
 • Work at Sathorn (Monday-Friday) 9AM-6PM
 • Experience in HR Admin, Overtime, Invoice
 • Good service mind and can-do attitude

11-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล