• จบป.ตรี สาขา วทบ.คอมพิวเตอร์, วศบ.คอมพิวเตอร์ฯลฯ
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบริการ 8 ปีขึ้นไป
 • ดูแลพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างน้อย 10 คนขึ้นไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Management of the company’s brand presence
 • Coordinate with production and creative team
 • Help define goals, develop strategies & implement

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • customer care data analysis
 • process improvement
 • gap and problem analysis

19-Feb-17

 

Applied
 • Manage sales executives
 • Monitor Service Station business
 • Visit key customers to get their feedback

19-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Being a Tax consultant for expatriate
 • Working on Tax compliance, Personal Income Tax
 • Good accounting and communication skills

17-Feb-17

 

Applied
 • การศึกษา ปริญญาตรี โท ทุกสาขาวิชา
 • ผช.ผจก.ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป/หน.แผนก 5 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพ การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ดี

16-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 • ให้บริการระบบงาน ETF, Repo และ SBL
 • เป็นศูนย์กลางในการกำหนด ISIN และ CFI Code

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellence in English Communication
 • Experience in Client Service/After Sales Service
 • Supervisory & Management Skill

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • Proactive, positive and can do attitude
 • CPA is a plus

14-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Create and maintain relationship in telecom client
 • Identifies marketing opportunities & define market
 • Provides time to time feedback & response to team

14-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล