• Male/Female 35+ years old
 • Bachelor degree in related fields
 • Excellent in English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, age not over 40
 • Bachelor Degree in related field
 • At least 5 years experience in production

24-Apr-17

 

Applied
 • Project management in purchaing automotive
 • Good command of English
 • Good negotiation skill in purchasing

24-Apr-17

 

Applied
 • Male / Female, age 32 + with a degree or related
 • 5+ years experience in handling Purchasing
 • Experience from Automotive Industries

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบในงานจัดซื้อให้ทันตามกำหนดระยะเวลา
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการบริหาร การจัดการ
 • จัดทำรายงานเปรียบเทียบราคาเสนอผู้บริหาร

21-Apr-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Male or Female, Age between 35
 • Experiences in purchasing and inventory control
 • Good command in English and computer skills

21-Apr-17

 

Applied
 • รับผิดชอบการวางแผนในการสรรหาและคัดเลือกผู้ขาย
 • กำหนดกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงาน
 • เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขกับผู้ขายทำสัญญา

21-Apr-17

 

Applied
 • Purchasing / Procurement
 • experience in Indirect Materials Sourcing & Purcha
 • Age 33-45 years

13-Apr-17

THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล