• วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • จัดทำแคมเปญการตลาด ดูแลการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • สนับสนุนข้อมูลสำหรับฝ่ายขายในการดำเนินกิจกรรม

27-May-17

 

Applied
 • Product Marketing
 • Product Development
 • Product Actuarial

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • have 3-5 years work experience
 • be fluent in Thai and English
 • have good knowledge of the agri-commodity industry

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Having creativity and passion in fashion
 • Love challenging and learning the new thing
 • Able to communicate in English

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female Thai national
 • A degree holder , preferably with MBA or Masters
 • Some experience in commercial or medical marke

25-May-17

 

Applied
 • Marketing: Brand, Planing, Communication (Overall)
 • Bachelor or higher in Marketing or related
 • 5 Years experience in full function of Marketing

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • e-commerce marketing manager,digital marketing
 • SEM (search engine marketing) and SEO concept.
 • i.e website, facebook, instragram, youtube

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Plan and execute social media campaigns
 • Manage & coordinate marketing and promotion plans
 • Analyze users’ behaviors & conduct market research

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop on-line Strategies and SEO campaign
 • Explore and initiate creative idea
 • Online marketing experience is necessary

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master degree in Marketing,Business Administration
 • 8-15 years of management experience
 • Proven track record with high volume

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience with FMCG industry
 • At least 7 years relevant sales
 • Excellent interpersonal and communication skills

23-May-17

 

Applied
 • Marketing Communication
 • Online marketing, Advertising
 • manage ATL and BTL

09-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล