• เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ปริญญาตรี- โท สาขาการตลาด / บริหารธุรกิจ
 • สามารถพูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Marketing
 • Good level of computer literacy
 • 8-10 year exerience in packaging indstry

29-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Research and analyze new business/ investment
 • Perform due diligence and data collection
 • Conduct valuation of potential acquisitions

29-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales skill
 • Take care government accounts
 • Negotiate and Close deals with clients skill

28-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

28-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree/Master’s degree in any related
 • Sales&Marketing
 • statistics and business modeling to develop

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานขาย/การตลาด 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานที่อินโดนีเซียและพูดภาษาญี่ปุ่นได้
 • เป็นนักคิด นักวิเคราะห์ และนักวางแผนที่ดีเยี่ยม

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, Thai nationality, Age 30-35
 • To be responsible for PO, purchasing from supplier
 • 3-5 years’ working experience in Import, Export

24-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล