• มีอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร
 • นิติศาสตรบัณฑิต หรือเนติบัณฑิต
 • มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันการเงินของรัฐ

24-Mar-17

 

Applied
 • Corporate Secretary
 • Commercial agreement
 • Legal Consultation

24-Mar-17

 

Applied
 • นิติศาสตร์ กฎหมาย
 • นิติกรรมสัญญา
 • อสังหาริมทรัทย์

23-Mar-17

 

Applied
 • Male or Female, Thai nationality, age 28-40
 • Bachelors degree in Law
 • At least 5 years work experience

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Law
 • Good command of English
 • Having leadership skills

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Draft and review agreements/contracts/letters
 • Bachelor of Law with lawyer license
 • 3 years of experience in corporate law

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Corporate Legal/Consultant
 • Degree in Law
 • Solid knowledge in Laws.

20-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล