Project Manager - Construction

en world Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • 10 years experiences in Project Management
 • Experiences in Hotel & Resort project is a must
 • Good command in English

25-Apr-17

 

Applied
 • งานก่อสร้างอาคารสูง
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีใบประกอบวิชาชีพสามัญ (สย.)

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย อายุ 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีใบประกอบวิชาชีพสามัญ (สย.)

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Road Construction, Road, Asphalt, Concrete, Road
 • Paving, วิศวกรโยธา, การก่อสร้างถนน
 • Road construction, Road, road , โครงการก่อสร้

25-Apr-17

THB90k - 120k /เดือน

Applied
 • Civil Engineer
 • Construction Management
 • Project Manager

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล