• Thai Nationality, Male ; Age 28-37 years
 • Able to travel in up-country area
 • Experience in Sales, Marketing

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานบริหารจัดการร้านอาหาร สาขาต่างๆ ของบริษัท
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานตามเวลาที่ร้านหรือบริษัทฯ กำหนดได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5-8 years experience in the QSR/Food Retail/FMCG
 • Fluent in English.
 • Service mind

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in business or related
 • 5-7 years experience in Free Zone operation
 • Good knowledge in free zone

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาดค้าปลีก, การขาย
 • บริหารยอดขายของร้าน
 • บริหารการวางแผนการตลาด

21-Jun-17

 

Applied
 • ผู้ช่วยผู้จัดการเขตห้างสรรพสินค้า
 • ผู้ช่วยผู้จัดการเขตฝ่ายขาย
 • ผู้ช่วยผู้จัดการเขตดูแล PC

20-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านร้านค้าTraditional Trade 5ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ Microsoft-Word, Microsoft-Excel ได้ดี

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality, Male ; Age 28-37 years
 • Able to travel in up-country area
 • Experience in Sales, Marketing

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Have knowledge in Free Zone Privilege / BOI
 • Have knowledge Customs Import rule & regulation.
 • Hard-working and able to work well under pressure

19-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering or Business Admin.
 • 5 years’ experience in Dealership parts and servic
 • Business, analytical and financial skills, Present

19-Jun-17

 

Applied
 • มีค่าคอมมิชชั่น
 • ค่าน้ำมัน
 • ค่าโทรศัพท์

18-Jun-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล