• เพศชาย หรือ หญิง อายุ 27-32 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจค้าปลีก

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สาขาการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์งานธนาคาร 2 ปีขึ้นไป
 • ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรักงานบริการ

19-Jul-17

 

Applied
 • Age in 40’s, but new generation thinking.
 • Experience in construction industry knowledge.
 • Able to manage a team of 12 – 15 sales people.

18-Jul-17

 

Applied
 • Trading
 • Logistics
 • Warehouse

18-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years experience in Sale functions + management
 • Interested in Retail Fashion and eager to learn
 • Able to work at shop with flexible hours

18-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย,หญิง อายุไม่เกิน 42 ปี
 • ป.ตรีขึ้นไป สาขาบริหารจัดการ,ด้านการพยาบาล
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการคนไม่น้อยกว่า 2-3 ปี

18-Jul-17

 

Applied
 • 5-8 years experience in the QSR/Food Retail/FMCG
 • Fluent in English.
 • Service mind

18-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบเป้าหมายยอดขายของสาขาที่อยู่ในความดูแล
 • มีประสบการณ์ในด้านการบริหารงานขายอย่างน้อย 3 - 5ปี
 • ติดตามวิเคราะห์ยอดขายอย่างใกล้ชิดในพื้นที่ดูแล

17-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality only.
 • Bachelor’s Degree Logistics or in related
 • 3 years up experience in Logistic, Import & Export

14-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหาร ควบคุม Perfromance สาขาที่รับผิดชอบ
 • ให้คำแนะนำ,ร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการบริหารงานสาขา
 • ตรวจสอบการบริหารงานสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐาน

14-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาดค้าปลีก, การขาย
 • บริหารยอดขายของร้าน
 • บริหารการวางแผนการตลาด

14-Jul-17

 

Applied
 • ผู้ช่วยผู้จัดการเขตห้างสรรพสินค้า
 • ผู้ช่วยผู้จัดการเขตฝ่ายขาย
 • ผู้ช่วยผู้จัดการเขตดูแล PC

11-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล