• บัญชี
 • ต้นทุน
 • วิเคราะห์การเงิน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manufacturing management experience
 • Ability to lead and motivate subordinates
 • Good English communication skills

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 35-40 years old
 • Bachelor’s Degree in a related field.
 • At least 7 years QC/QA experience

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 3 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือนสามารถต่อรองได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age: 32-40yrs
 • Bacheler or above degree in any related filed
 • At least 10 years working experience in CS

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • พัฒนากระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ความรู้ด้านการซื้อหรือจ้าง ,การตรวจรับ
 • ความรู้ในการวิเคราะห์ทางด้านสถิติและคณิตศาสตร์

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์งานด้านธุรการ อย่างน้อย 3 ปี
 • งานต้อนรับ งานบริการข้อมูลเลขหมายโทรศัพท์
 • งานเบิก-จ่ายอุปกรณ์สำนักงาน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Purchasing Section Manager of a public company
 • Corrugaed paper / packaging manufacutuer / seller
 • ERP Dynamic AX experience, working in Samuthsakhon

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • work in the company that have a good benefit
 • Opportunity to work as a management position
 • Manage the production section Vibration

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย / หญิง อายุระหว่าง 35-40 ปี
 • ปริญญาโท ด้านงานเงินการบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ในงานออกแบบสถาปัตย์ อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Sketch Up / 3D MAX / AutoCAD

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • เพศหญิงเท่านั้น อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี / การเงิน
 • มีประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับตำแหน่ง 3 ปีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้าน Process Improvement/Consult
 • ปรับปรุง พัฒนากระบวนการด้านความปลอดภัยทางด้าน IT
 • มีประสบการณ์ด้าน IT Audit

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนงาน กลยุทธ์การตลาด ให้บรรลุตามเป้าหมาย
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • บริหารการดำเนินงานของทีม Commission Base

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • At least 8 years in Electronics manufacturing
 • Good interpersonal and analytical skill

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานคลังสินค้า
 • วางแผนการจัดเรียงและจัดเก็บสินค้า
 • มีความสามารถวางแผนและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ โยธา
 • มีความรู้และความเข้าใจ ถึงวงจรงานก่อสร้าง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 6 ปี ด้าน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years experiences in manufacturing for FMCG
 • Experiences in materials handling systems for food
 • Degree in Mechanical Engineering or related fields

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Engineering
 • Knowledge of IC Packaging,SAW,Die attach
 • Required TOEIC Score is 500 up

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • costing manager
 • costing officer
 • mektec manufacturing

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Risk Management or a similar field.
 • Degree in an appropriate field such as accounting.
 • Proficiency in spoken and written English and Thai

29-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมหรือสาขาอื่นๆ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ในระดับดี
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35-48 ปี

29-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 9 years Accounting experience
 • or 6 year Audit firm experience
 • Able to use SAP program in Accounting Module

29-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting.
 • Good knowledge of Thai accounting standard & IFRS.
 • Computer literacy and good command of English.

29-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience working of Purchase.
 • Strong knowledge in Purchasing / Negotiation.
 • General purchasing

29-Mar-17

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male only with Thai Nationality
 • Age above 37 years old
 • Bachelor’s degree or higher in Management,Chemical

29-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโทสาขานิติศาสตร์ ประสบการ 7-10 ปี
 • หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง
 • บรรจุเป็นพนักงานประจำ

29-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย,หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Word Excel

29-Mar-17

 

Applied

Corporate Social Responsibility - Section Manager

THAI UNION GROUP PCL.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • CSR
 • NGO
 • Local stakeholder

29-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Business, Management Liberal arts
 • Experience in MKT or purchasing
 • Good command of English

29-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุม ดูแล และตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน
 • วิเคราะห์และพิจารณาวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดส่ง
 • กำหนดคุณภาพงานปฏิบัติการขนส่ง

29-Mar-17

 

Applied
 • จัดทำแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
 • กำหนดกลยุทธ์ทางการขาย
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดหรือการบริหารมากกว่า 8 ปี

29-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศกรรมศาสตร์
 • ทำงานด้านดูแลโครงการอย่างน้อย 10 ขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม MS OFFICE / MS PROJECT

29-Mar-17

 

Applied
 • ควบคุม ดูแล และตรวจสอบความเรียบร้อยของงานจัดส่ง
 • วิเคราะห์และพิจารณาวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดส่ง
 • กำหนดคุณภาพงานปฏิบัติการขนส่ง

29-Mar-17

 

Applied
 • Assists in the financial analysis, credit
 • Manage relations with credit reporting agencies
 • Five (5) years’ experience required

29-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Science or Engineering.
 • Quality / Process Engineering experience.
 • Statistic Process control / Six sigma knowledge.

29-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Science or Engineering.
 • Quality / Process Engineering experience.
 • Statistic Process control / Six sigma knowledge.

29-Mar-17

 

Applied
 • Thai nationality
 • Experiences in Merchandising (Cosmetics)
 • Experience in Retail Business

28-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Statistics
 • Having knowledge in statistic model
 • SAS software

28-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาธุรกิจและการวิเคราะห์โครงการ
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์ในระดับบริหารมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

28-Mar-17

 

Applied
 • บริหารจัดการงานด้านรับประกันภัยทางทะเลและเบ็ดเตล็ด
 • มีประสบการณ์ด้านการรับประกันภัยทางทะเล
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้

28-Mar-17

 

Applied
 • Coordinate between W/H designer and factory
 • Coordinate between Thai Yazaki and Grobal Yazaki
 • Manage team's job to achieve the QCDE target

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BA or Master's Degreee in Accounting or Finance
 • Minimum of 7 years of experience in accounting
 • Good analytical skills, high accuracy and detail o

28-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน HRD 5 ปีขึ้นไป
 • จบ ป.ตรี -ป.โท ด้าน HR.หรือที่เกี่ยวข้อง
 • เพศ ช/ญ อายุ 30-38 ปี

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง/ชาย สัญชาติไทย
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขานิติศาสตร์บัณฑิต
 • ความคิดสร้างสรรค์/ ทัศนคติเชิงบวก

28-Mar-17

 

Applied
 • •Bachelor or Master’s Degree in business or relat
 • •Minimum of 5 years in direct human resource work
 • •Minimum 5 years’ experience in managing a staff

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master degree in related field
 • At least 5 years of experience in marketing
 • Excellent command in both Thai and English

28-Mar-17

 

Applied
 • Experience in inventory or stock control
 • at least 2 years
 • Age 30-35 years

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female Age 30 - 40 years old
 • Degree or Higher in Engineering or related field.
 • 5 years up strong experiences in purchasing.

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล