• เพศชาย อายุ 35 – 45 ปี
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์
 • ภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้ดี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Expert in Lean Manufacturing & Lean Logistics Ex
 • Project management & cross-functional working sk
 • Proficient in 5S,Value Stream Mapping and One Pi

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering, Production
 • Expert in Lean Manufacturing & Lean Logistics
 • Proficient in 5S,Value Stream Mapping and One Piec

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5-10 years in Human Resource
 • At least 3 years in experience of Team Leading
 • Positive Thinking & Creative Thinking

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • ในตำแหน่งหัวหน้างานของแผนกปลาและอาหารทะเล

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • ในตำแหน่งหัวหน้างานของแผนกปลาและอาหารทะเล

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • ในตำแหน่งหัวหน้างานของแผนกปลาและอาหารทะเล

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • ในตำแหน่งหัวหน้างานของแผนกปลาและอาหารทะเล

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • ในตำแหน่งหัวหน้างานของแผนกปลาและอาหารทะเล

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2ปี
 • ในตำแหน่งหัวหน้างานของแผนกปลาและอาหารทะเล

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • ในตำแหน่งหัวหน้างานของแผนกผัก ผลไม้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • ในตำแหน่งหัวหน้างานของแผนกผัก ผลไม้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • ในตำแหน่งหัวหน้างานของแผนกผัก ผลไม้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • ในตำแหน่งหัวหน้างานของแผนกผัก ผลไม้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การอย่างน้อย 2ปี
 • ในตำแหน่งหัวหน้างานของแผนกผัก ผลไม้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting, Finance
 • Attention to detail with good skill
 • Good computer ability in using MS Office, SAP

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 – 5 years experience in billing and collections
 • Bachelor or Master degree in accounting/finance
 • Good spoken and written communication skills

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 yrs' experience in Managerial /Supervisory level
 • Well understanding in Manufacturing process
 • Good interpersonal & communication skill

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Automotive Industry
 • Organization Development
 • 5-10 years’ experience in HRM, HRD, OD

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Demand, Supply, Planning Manager, Corrugated Paper
 • working in Samuthsakhon with a public company
 • AX and Excel literacy

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in any related field
 • Prepare Marketing plan for introducing product.
 • Promote new product

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, 35-45 years old
 • Bachelor's Degree in Engineering
 • Ability to communicate English well

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Computer Engineer, Computer
 • Male, 35-40 years of age
 • 5 years experience in development application

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Control debtors
 • Oversee the meter recording of rental clients
 • Monitor the cash flow, plan for payment

27-Feb-17

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male / Female, 35 years old up
 • degree in Engineering or related - equivalent
 • 10 years experiences in production

27-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male : 40 - 47 years old
 • Bachelor's or Master's degree in related field
 • Good Knowledge of ISO/TS16949

27-Feb-17

 

Applied
 • Renew lease contracts
 • New Store opening and renovation
 • Retail Business

27-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาการตลาด, สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • มีความอดทน และมนุษยสัมพันธ์ดี

27-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Background sales promotion executive
 • Analyze market trends
 • Direct Marketing experience in sales promotion.

27-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, age 28-40 years old.
 • Bachelor’s Degree in Marketing, Economics
 • Have experiences > 5 years in Sales Representative

27-Feb-17

 

Applied
 • Male or Female , Age 25 up
 • Master or Bachelor’s Degree in Food Science
 • Experience in Sales ,Food Service > 3 years

27-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or Master ‘s Degree in Science
 • Good Knowledge of GMP , HACCP , Quality Control
 • GMP, HACCP, ISO 9001 , ISO14001 , ISO22000

27-Feb-17

 

Applied
 • To manage & planning all of HRM function
 • To manage and plan for development and training
 • To plan strategy and manage all HR all function

27-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Warehouse Management Get goods in and Goods Issue
 • Coordination within out external customers
 • Control subordinates

27-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Bif 4 - Audit & Tax professional.
 • In-depth knowledge of Thai Revenue Code&Accountant
 • Experience with tax calculation for BOI activities

27-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Annual Budget and Rolling Forecast
 • Budget control
 • Reporting/ Analysis/ Management Accounting

27-Feb-17

 

Applied
 • degree in engineering, production technology
 • Proficient in 5S, Value Stream Mapping
 • Good communication in English

27-Feb-17

 

Applied
 • สถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
 • อสังหาริมทรัพย์

26-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Science or Engineering.
 • Quality / Process Engineering experience.
 • Statistic Process control / Six sigma knowledge.

26-Feb-17

 

Applied
 • Female, age 30 Years and above ,Thai nationality
 • Bachelor Degree or higher in accounting
 • At least 3 years of assistant accounting manager

24-Feb-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการสรรหาบุคลากร 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจการเงินหรือประกันภัย

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานตำแหน่งหัวหน้าแผนกผลิต

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้าไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีทักษะที่ดีด้านการคำนวณ

24-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ในงานวิศวกรรม 5-7 ปี
 • มีประสบการณ์บริหาร การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร

24-Feb-17

 

Applied
 • Experienced 3-5 years in strategic planning
 • Assist to develop corporate strategy
 • Manage and monitor overall strategic project

24-Feb-17

 

Applied
 • Degree or higher in Science or Engineering
 • Systematic Thinking and Flexible
 • 8 years up of experience in IC Manufacturing

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting Manager, month end closing, tax
 • Managerial Account, Bachelor Degree in Accounting
 • Audit, CPA, IFRS, GAAP, TAS. English

24-Feb-17

 

Applied
 • วางแผนการตลาด
 • บริหารทีมขาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

24-Feb-17

 

Applied
 • บริหารจัดการงานด้านรับประกันภัยทางทะเลและเบ็ดเตล็ด
 • มีประสบการณ์ด้านการรับประกันภัยทางทะเล
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้

24-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล