• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • ประสบการณ์ทางด้านบัญชี บัญชีทั่วไป 7 ปีขึ้นไป
  • รักษาความลับทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี

22-Feb-17

 

Applied
  • 2 - 4 years of hands-on Hotel Revenue Management
  • detail-oriented
  • Highly-organized

16-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล