• พัฒนาบุคลากรฝ่ายขาย ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ดำเนินการติดต่อประสานงานต่างๆและงานอื่นๆ
 • เป็นผู้นำ พัฒนาทีมงานขาย ให้แนวทางในการทำงาน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทัศนคติการทำงานดี แก้ไขปัญาหาเฉพาะหน้าได้ดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 5 years in Internal Audit and/or External
 • Good in computer skills i.e. MS Office, SAP.
 • Solid knowledge of Auditing Standards.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี หรือโท สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึนไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน QA/QC ไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • มีประสบการณ์โรงงานผลิตอาหาร
 • มีความเป็นผู้นำ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ทำงานด้านฝึกอบรม / บุคคล อย่างน้อย 2 - 5 ปี
 • มีทักษะในการนำเสนอ และถ่ายทอดความรู้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาหลักสูตรได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจ,การตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง อย่างน้อย 5 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in real estate marketing is preferred.
 • Proficiency in written & spoken English and Thai.
 • Work under pressure and tight deadline.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ในระดับหัวหน้างาน 5 ปี
 • ที่อยู้ปัจจุบัน บางนา
 • เงินเดือนสามารถต่อรองได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Thai nationality age 27-35 years
 • Bachelor’s or Master’s degree in Accounting
 • 5 years experiences in Accounting field

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 37 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี-โท สาขาการประกันภัย
 • ประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 32 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การขายอสังหาริมทรัพย์ 3-5 ปี
 • มีทักษะการวางแผน การบริหารยอดขายและการบริหารทีมเป็

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี (มี CPD)
 • มีประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม ERP ขนาดใหญ่

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sales in packaging indusry.
 • Experience in corrugated board / box is preferable
 • Able to travel

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR Manager of a manufacturing company
 • HRM, Training and OD
 • Management level of a public company

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female,30 years old up.Bachelor or higher
 • Experience at least 5 years in aviation business.
 • Good computer skills and Good command in English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี
 • จัดทำ Production Plan ได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sell high, medium voltage motors, power convertors
 • Power generator to pulp & paper and steel industry
 • Electrical engineering background, Fluent English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 8 ปี ด้านบริหาร 3 ปี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในระดับดี
 • บริหารงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์กร

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Purchasing
 • Oversea Purchasing
 • Supplychan

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • To have experience in Telecom Business
 • Excellent communicationin English
 • To have experience related not less than 5 years

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขา การตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนกลยุทธ์อย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์การตลาดผ่าน Dealer

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาเคมี
 • ประสบการณ์ด้านคลังสินค้า 3 ปีขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male (Preferable) / Bachelor Degree
 • Minimum 3-5 Years Working With Distributors
 • Able to speak & read & write Cambodia language

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อประมานงานต่างประเทศ
 • ประมานงานขาย
 • จัดกิจกรรมการตลาด

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • กำหนดและจัดเตรียมแผนงาน
 • สร้างเสริมทักษะพนักงานโดยการฝึกอบรม
 • กำหนด balance scorecard และดัชนีชี้วัดผลงาน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานเลขานุการ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ
 • ควบคุมคุณภาพงานพิมพ์
 • ภาษาอังกฤษ พอใช้ได้ อ่านออก เขียนได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวช หรือ ปวส ขั้นต่ำ
 • มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ
 • จัดฝึกอบรม ติดต่อหน่วยงานราชการ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตอาหารอย่างน้อย 7 ปี
 • ประสบการณ์การบริหารงานหน่วยงานควบคุมคุณภาพโดยตรง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in watch business
 • Experience in dealer and modern trade channel.
 • Good command of English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปิดงบในแต่ละเดือน
 • วุฒิป.ตรี ขึ้นไป สาขาบัญชีโดยตรง
 • มีประสบการณ์ในงานบัญชีทั้งระบบ 5 ปีขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Managing and monitoring book closing
 • Being responsible for accounting and financial
 • Analyzing accounting data and producing financial

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Finance
 • 5 years of experience in finance planning
 • Good command of English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • marketing
 • promotion
 • Above the Line / Below the Line

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานขาย 5 ปี ขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ สามารถบริหาร และพัฒนาทีมงานได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ บริหาร
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปีขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years of BOI & Logistics functions BOI,FTA
 • Age 40-45 years old
 • Fluent communication in English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี - ป.โท
 • มีความรู้ด้าน SAP / BOI

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำงบการเงินการเงินรวม (Consolidate) งบกระแสเงิน
 • จัดทำงบประมานและวิเคราะห์ทางด้านต้นทุน
 • เขียนคำชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานด้านบริหารบุคคลและธุรการของบริษัท
 • ปริญญาตรีตรี-ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ด้านบริหารบุคคลและธุรการไม่น้อยกว่า 5 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ฒิขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีความรู้ในระบบคุณภาพ GMP,HACCP,ISO 9001:2008

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ด้าน Retail หรือ โครงการก่อสร้าง
 • ใช้โปรแกรม Auto cad, Sketch up, Microsoft suites

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ, บริการ, บัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารงานสำนักงาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ, บริการ, บัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารงานสำนักงาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • กำหนดกลยุทธ์ ในการวัดผลการทำงานโดย KPI
 • มีทักษะในการเจรจาโน้มน้าว ประนีประนอม

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างาน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี - โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในระดับผู้บังคับบัญชา
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชีอย่างลึกซึ้ง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าและจัดส่ง
 • หากมีความรูู้ในธุรกิจกระดาษมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฎิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล