• ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • สามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการอาคารชุด

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีความรู้ ความเข้าใจในกฏหมาย พรบ.อาคารชุด
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • บริหารจัดการหมู่บ้าน ให้เป็นไปตามนโยบาย
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานอาคารชุด

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, Thai nationality, aged 40-50 years old
 • 10 years’ experience as a building manager
 • responsible for the overall day-to-day operations

24-Feb-17

 

Applied

Assistant Building Manager

MINT

กรุงเทพมหานคร

 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree or Master’s in any related field
 • At least 3 years experience in Building management
 • Good leadership skill

24-Feb-17

 

Applied
 • สำหรับผู้จัดการ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บริหารจัดการหมู่บ้าน/อาคาร อย่างน้อย 3 ปี

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบด้านบริการลูกค้า
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สำหรับผู้จัดการ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience in engineering skill, maintenance
 • Knowledgeable of occupational safety requirements
 • Excellent people management skills

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 25-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารอาคารไม่ต่ำกว่า 3 ปี

22-Feb-17

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Aged over 40 years old.
 • Civil Engineering
 • 15 years’ experience in high rise building

21-Feb-17

 

Applied
 • Documents and reports, Procurement, Personnel
 • Knowledge of Condominium Act
 • Common fee and other fee collection

21-Feb-17

 

Applied
 • ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การจัดการอาคารที่รับผิดชอบ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารอาคาร

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารอาคาร หรือโรงแรม
 • ปวส. หรือปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถพูด เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • good communication skill
 • Bachelor degree in hotel or Business management
 • Female, can be work under pressure

17-Feb-17

 

Applied
 • บำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี
 • นำเสนอการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
 • จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณ

17-Feb-17

 

Applied
 • Sales Training background preferably in FMCG.
 • To provide training support to Affiliate Sales
 • Excellent command of English is must

10-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล