• ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ด้านการบริหารจัดการโรงงาน
 • 5-10 ปีด้านควบคุมโรงงานหรือฝ่ายผลิต
 • เข้าใจในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for production planning
 • Control supplier for delivery planning
 • Conduct production planning by control Excel

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Industrial
 • Having experience in Planning, Industrial Engineer
 • Able to communicate English language

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong knowledge in Production and Demand Planning
 • Knowledge in Supply chain and Logistic
 • Good command of English

27-Mar-17

 

Applied
 • Male - Female at least 35 years old up
 • Degree Industrial Engineer or higher
 • 7 years experience in Material Planning

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in business administration
 • At least 5 - 10 years solid working experiences
 • Leadership, management, Strong analytical skills

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • work in the company that have a good benefit
 • Opportunity to work as a management position
 • Manage the production section Vibration

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล