• Proaetive และ Self motivate
  • บริหารจัดการชุมชนและงานด้านลูกค้าสัมพันธ์
  • มีประสบการณ์บริหารชุมชน,การยกนิติบุคคล

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล