• มีทักษะในเรื่อง Black belt และ Six sigma
 • อายุระหว่าง 37 - 45 ปี
 • ปสก life insurance / Non-life insurance / Banking

14 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Excitement to build a new hotel brand
 • Experiences in Business Development, Site Analye
 • Passion to learn new things and grow,good attitude

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Finance,Economics or related field
 • In-Depth Business Analysis
 • Marketing budget planning,forecasting,controlling

26-Jun-17

 

Applied
 • If you are proactive and energetic person
 • We ask you to join our new business expansion
 • To work with innnovative company

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 5 years in human resource management
 • Good command in English & presentation skills
 • Master degree in Business Administration Managment

26-Jun-17

 

Applied
 • Business Development Senior Manager (Real Estate)
 • condominium, housing and property management
 • analyze new business, investment

26-Jun-17

 

Applied
 • Male or Female, age not over 38 years old
 • Bachelor's Degree or higher in Business Administ
 • 7 years-experience in Fashion Merchandising

26-Jun-17

 

Applied
 • Strong business acumen, excellent analysis skills
 • Strong analytical and problem-solving skills
 • Able to work independently and as a team member

23-Jun-17

 

Applied
 • Age not over 35 years old.
 • Experience : 7-10 years.
 • TOEIC score 700 up / Oversea graduate is exempted

23-Jun-17

 

Applied
 • Research and analyze new business/ investment
 • Perform due diligence and data collection
 • Conduct valuation of potential acquisitions

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Product Manager
 • Master Degree
 • Relationship Manager

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจ และทางการเงิน
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์

22-Jun-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานขาย/การตลาด 10 ปีขึ้นไป
 • เชี่ยวชาญในเรื่องของการบริหารจัดการคน/นโยบายองค์กร
 • ความสามารถด้านการวางแผนและบริหารจัดการที่ดีเยี่ยม

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Identify business issues/opportunities
 • Design market/business intelligence metrics
 • Experience using R, Python or other tools

19-Jun-17

 

Applied
 • degree or higher in Business Management
 • 7+ years’ experience of Business Strategy
 • Background of Telecom, banking

12-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Accounting, Logistics implementation
 • Manage Team/Manage Timeline
 • Lead Project and Good Leadership

12-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล