• ปริญญาตรี สาขา การบัญชี-การเงิน
  • ประสบการณ์งาน 5 ปี ขึ้นไปทางด้านบัญชี หรือ การเงิน
  • มีความรอบรู้ทางบัญชี-การเงิน งบประมาณ ภาษีอากร

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • Male or Female, Age between 35-40 years old
  • Bachelor or Master Degree in Accounting, Finance
  • 5 years experienced in Budget Management & analys

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • Prepare monthly and annually financial dashboard
  • At least 5 years Life insurance is advantaged
  • Fast learning, well organize and proactive

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล