• มีประสบการณ์ด้าน RM, BAS,Teller
 • มีทักษะด้านการขาย
 • มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจลิสซิ่ง

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 30 – 45 ปี
 • ป.ตรีสาขาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 5 ปี จะได้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree Major in finance, economic
 • Basic knowledge of finance and economics
 • Update the repayment record from ADM

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good communication and presentation English
 • 5 years experiences in Financial market.
 • Identify potential customer in line with bank.

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Wholesale Banking
 • Relationship Management
 • Credit Analyst

20-Feb-17

 

Applied
 • Leading international corporate bank.
 • Take care the company’s existing customers.
 • Attractive salary package.

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจสัมพันธ์ (Banking Industry)
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Relationship Manager or Relationship Officer
 • Corporate Banking
 • Sales and credit analysis

20-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor/Master's Accounting, Finance, Economics
 • Minimum 3 years of experience
 • Location: Muang Thai Phatra Complex Ratchadapisek

20-Feb-17

 

Applied
 • A Thai Citizen. Male or Female. Age: 40-45 years
 • Degree in Business Financial & Engineering plus
 • 8 years working experience in Investment Banking

20-Feb-17

 

Applied
 • Government relations/Affairs, Landlords
 • Strong marketing, CSR, communication
 • Good command in English language

20-Feb-17

 

Applied
 • Change management/Process Improvement
 • Business Transformation/ Project management
 • Experience in Banking, Financial industry

20-Feb-17

 

Applied
 • Lead team to manage credit approval process
 • Min 3 yrs of corporate credit analysis experience
 • Strong financial and analytical skills

20-Feb-17

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

18-Feb-17

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี การขาย Telesale, การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ,ที่อยู่อาศัย

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Professional experience in corporate banking.
 • Knowledge of related banking products.
 • Fluency in both spoken and written English.

17-Feb-17

 

Applied
 • Develop business strategies focus.
 • More than 3 years in Accounts or Relationship.
 • Source prospects, develop existing and new client.

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน CRM Management 3-5 ปี
 • มีความเข้าใจในระบบงานการตลาด
 • มีทักษะในการสื่อสาร เจรจาต่อรอง เป็นอย่างดี

17-Feb-17

 

Applied
 • Mid / High-rise construction experience
 • 5 years of relevant real estate development
 • Good command of English

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Direct experience in asset management firm
 • Strong background handling high net worth clients
 • Self-driven and good communication skill

17-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in any field
 • Excellent written and verbal communication
 • Excellent in computer skill

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance, Economic
 • Highly developed relationship management skills
 • Mature and self-confident

17-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Sales and Marketing
 • Strong Interpersonal skills
 • Strong leadership, responsible

17-Feb-17

 

Applied
 • University Degree in tourism or related fields
 • 3 years working experience in level of senior staf
 • Strong negotiation, management and communication

17-Feb-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 35-45
 • Bachelor's Degree in any related field
 • Good command in English

17-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in related fields
 • Minimum 3 years’ experience in SME field
 • Able to work under pressure and goal oriented.

17-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s / Master’s degree in Finance, Economi
 • Minimum 5 years direct experience as Relationship
 • Having background in Investment banking Corporate

17-Feb-17

 

Applied
 • Develop business strategies focus.
 • More than 8 years in Accounts or Relationship.
 • Source prospects, develop existing and new client.

17-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีบุคลิกภาพดี ชอบงานวิเคราะห์
 • หากมีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ

17-Feb-17

 

Applied
 • Enhance relationship with high net worth customer
 • Investment advisor
 • Possess a single license

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Relationship Manager, RM,เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์
 • PFA, งานแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน, Sale
 • Relationship Manager, RM,เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์

16-Feb-17

 

Applied
 • 5 years experience in Banking/Loan/Credit Card
 • Have experience with Fintech company is preferred.
 • Salary negotiation with company benefits provided

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Single License (for Investment Services Purpose)
 • 2 years experience in Banking
 • Give investment advisory for wealth customers

16-Feb-17

 

Applied

Relationship Manager (MGR/AVP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Relationship Management, Credit Analysis
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

15-Feb-17

 

Applied
 • Corporate Banking
 • Relationship Manager
 • Credit Analyst

15-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s Degree in Business, Finance, Accounting
 • 5 years of banking experience in client relationsh
 • Strong marketing capability, business analysis

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์งานด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธนบดี
 • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร

15-Feb-17

 

Applied
 • SME Business from Banking Industry
 • Finance, Marketing, Economics
 • Analytical, communication, interpersonal skills

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Acquire new FD and CASA deposit
 • Self - driven and highly motivated
 • Co-ordinate with branch and relevant parties

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Single License
 • Self motivated, Proactive
 • Banking, Finance

15-Feb-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Single License
 • Self motivated, Proactive
 • Banking, Finance, Fund

15-Feb-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล