• Strong analytical skills and knowledge of Financia
  • Good selling and client relationship skills.
  • Highly motivated

26-Jul-17

 

Applied
  • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
  • ประสบการณ์ทำงานในด้านการตลาดสินเชื่อ SME
  • มีความสามารถในการบริหารจัดการ การวางแผนงาน

24-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล