• ควบคุมดูแลการบันทึกบัญชี การปฏิบัติงานและฐานข้อมูล
 • จบปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาบัญชี
 • มีประสบการน์ในตำแหน่ง ผู้จัดการบัญชีและการเงิน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Accounting, AIS, or other related fields
 • Solid exp in Finance and accounting process
 • Background in consulting or client serving role

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting, Finance
 • 5 years for Financial Leader
 • English Toeic 650+

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Must have at least 5-7 years
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • Knowledge in ERP system will be advantage

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong business acumen, excellent analysis skills
 • Strong analytical and problem-solving skills
 • Able to work independently and as a team member

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • อายุไม่เกิน 40 ปี สัญชาติไทย
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการเงิน บัญชี
 • ประสบการณ์การบริหารงานด้านการเงินและ การลงทุน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years of experience
 • Strong Speaking and Written skills in English
 • Initiative and able to work under pressure

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน

Applied
 • Oversee all accounting, budgeting, and financial
 • Bachelor's Degree or higher in Financial, Account
 • Minimum 10 - 15 years’ experience in Finance

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master Degree in Accounting ,Costing
 • 5 years of experiences in Finance Analysis,Costing
 • Good Command in English

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-6 years’ experience in consolidated financial
 • Knowledge of Accounting standard, Accounting audit
 • Good English communication both speaking & writing

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2-5 years experience
 • male and female
 • Thai nationality

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Coordinate with external auditor and tax agents.
 • Ensure the reports are submitted on time.
 • Monitoring and analyzing accounting data & reports

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To learn the business with world-famous product
 • To grow up as sales under the strong commission
 • To work for the company which has share in market

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Budgeting, Planning and Reporting
 • Financial Planning and Analysis
 • Global Luxury Good Manufacturer

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงานวิธีการปฏิบัติงาน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

19-Jul-17

 

Applied
 • Financial Analyst
 • Financial model
 • Portfolio Management

19-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting or MBA preferred
 • Trustworthy, honest, fair, and highly efficient
 • Experience from banking,hotel,retail,shopping mall

19-Jul-17

 

Applied
 • management accounting in a business
 • SQL or VBA for Excel or data mining experience
 • Portfolio analysis on trend to identify

19-Jul-17

 

Applied
 • Global Presence
 • Market leader in online industry
 • B2C Marketing experience

19-Jul-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • บริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
 • รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง
 • บรรจุเป็นพนักงานประจำ

19-Jul-17

 

Applied
 • Accounting Manager
 • Bachelor’s / Master degree in Accounting, Finance
 • Having SAP (ERP) experience is advantage

18-Jul-17

 

Applied
 • 3+ years in Financial Planning
 • Provide financial analysis for monthly,
 • Partner with marketing team to maximize

18-Jul-17

 

Applied
 • Known to western companies’ culture / expectations
 • Professional background in large corporate company
 • International business experience

18-Jul-17

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • Performing accurate financial & planning analysis
 • Reviewing cost calculations of consumer vehicles

18-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excitement to build a new hotel brand
 • Experiences in hotel accounting
 • Corporate Office to set up Accounting standard

18-Jul-17

 

Applied

Financial Manager Department

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Develop collection system
 • Managing teams to achieve company target
 • Analyze financial statement of customer

18-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • financial analysis and performance reporting
 • managing PMM/LE/TDT/ASP planning cycles
 • 7 years working experience with MNC

18-Jul-17

 

Applied
 • 3+ years in Financial Planning
 • Provide financial analysis for monthly,
 • Partner with marketing team to maximize

18-Jul-17

 

Applied
 • วางแผนการปิดงบการเงินให้ เป็นไปตามเวลาที่กำหนด
 • วางแผน ควบคุมการจัดทำงบประมาณประจำปี
 • จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายส่งให้แก่หน่วยงาน

18-Jul-17

 

Applied
 • US GAAP, SAP, cost accounting, Custom, Free zone
 • Controller, Manufacturing experience
 • fluency in English

18-Jul-17

มากกว่า THB120k /เดือน

Applied
 • Financial Planing
 • Financial Analysis
 • Knowledge in Bank Product

18-Jul-17

 

Applied
 • finance
 • Big 4 Accountant
 • Forecast and Budget

17-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • to work in growing company in this industry
 • to work in the company which provide good benefit
 • to gain your managerial skill

17-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • project management , digital channel distribution
 • digital marketing project management, digital
 • digital marketing program, digital marketchannel

17-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง จบปริญญาตรี สาขาการเงิน
 • ดูแลและควบคุมการเงินของบริษัท
 • ประสบการณ์ด้านการเงิน อย่างน้อย 3 ปี

17-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent location
 • High package
 • Great career progression

17-Jul-17

 

Applied
 • ฺฺBachelor degree in Accounting
 • managerial accounting analysis and budgeting
 • Consolidation financial statements

17-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 3 years experience in corporate finance
 • Background in power industry or related industry.
 • Knowledge in Oracle is a plus.

17-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To manage day-to-day operation of the Finance
 • Bachelor’s Degree in any related field
 • Social Security, Medical Insurance, Bonus

17-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • project management , digital channel program,
 • digital venture project management
 • digital marketing program, digital channel distri

16-Jul-17

 

Applied
 • Bachelors Degree 8-10 yrs. F&A experience
 • 3-4 yrs. organization management, Analysis skill
 • Accounting Qualification (CPA, ACCA, CA) preferred

16-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • to work for one of the biggest Japanese companies
 • to fully utilize your skills to support business
 • to lead the business in joint-venture

15-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดการงบกระแสเงินสด Statement , Cheque ของบริษัท
 • มีประสบการณ์ทางด้านการเงินอย่างน้อย 5 ปี
 • ทำ Cash Flow Projection

14-Jul-17

 

Applied
 • Thai Nationality only
 • Male or Female, age not over 35 years
 • Bachelor’s degree in Accounting

14-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 10ปี

14-Jul-17

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree
 • At least 3-5 years of experience
 • Have advance MS Excel and PowerPoint skills

14-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in MIS or Information Technology
 • Knowledge of basic accounting
 • Skill in large database or data warehouse

14-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in corporate strategy, business analyst
 • Partner and interact with senior management.
 • Will be responsible for conducting research.

14-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting / Finance
 • 3 years experience in corporate financial analyst
 • Fluent in English both written and spoken

14-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล