• วิเคราะห์, วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
 • จบ.ปริญญาตรีทุกสาขา
 • จัดโปรโมชั่น, จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Marketing, event, exhibition
 • Retails business (Electronics products)
 • Creative, event, organize,good coordinating skill

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กำหนดนโยบายและวางแผนการตลาด
 • ปริญญาตรีขึ้นไปด้านการตลาด
 • งานด้านการตลาดและบริการลูกค้าอย่างน้อย 8 ปี

25-Feb-17

 

Applied
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด
 • อสังหาริมทรัพย์
 • การตลาดอสังหาริมทรัพย์

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • อายุ 35ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

25-Feb-17

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • work with one of the biggest Japanese leasing
 • experience and knowledge in financial field
 • contribute to business expansion to Thai market

25-Feb-17

 

Applied
 • work with a stable Japanese organization
 • work in a multinational environment
 • use your skill to get a connection with management

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Handle overall digital strategy & implementation
 • Direct min 10 years in Digital Agency/ Retail Firm
 • Highly leading and managing in digital marketing

25-Feb-17

 

Applied
 • Drive 'Big Card' awareness & drive no of members
 • Lead & manage overall digital CRM strategy
 • Min 10 yrs exp in CRM from Digital Agency/ Retail

25-Feb-17

 

Applied
 • Develop all content offering & editorial operation
 • 3-5 direct exp in Digial Agency or Retail Business
 • Exp in content, channel, brand development

25-Feb-17

 

Applied
 • Gather, analyze, and define end user requirement
 • Collaborate with UX and UI experts
 • 5 years’ experience in CRM /Digital Marketing

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of English
 • Initiative and dynamic
 • Retail business experience would be advantage

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 30-40 ปี
 • ปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ทางด้านรองเท้าอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales and Marketing Manager
 • Chinese Speaking
 • Overseas Opportunity

25-Feb-17

 

Applied
 • Education: Bachelor degree to Higher
 • Experience: Minimum 5 years in 5 star hotel
 • Job benefits: Salary, Development opportunities

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Commercial & Marketing Manager
 • Attractive Salary
 • Bangkok

25-Feb-17

 

Applied
 • วางแผนและประเมินกลยุทธ์ทางการตลาด
 • ส่งเสริมทางการตลาด แผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • ประสบการณ์ด้านการตลาด 5 ปี ขึ้นไป

25-Feb-17

 

Applied
 • internet marketing
 • social media
 • tele-sales

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in Marketing
 • Qualified chartered marketer
 • Strong analytical and project management skill

24-Feb-17

 

Applied
 • Experience in Cosmetic business or related
 • Able to communicate in English, speaking & writing
 • Female, Thai Nationality

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in digital/internet marketing.
 • Monitor social media trends.
 • Experience in managing budgets.

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience in trade marketing, sales or marketing
 • วางแผนการบริหารงบประมาณ
 • วางแผนและบริหารการจัดการส่งเสริมการขาย

24-Feb-17

 

Applied
 • Marketing Analyst
 • Initiate new products
 • Understand the dynamic of each market segment

24-Feb-17

 

Applied
 • Create 360 degree of marketing plan, advertisement
 • Create effective advertisement
 • Good knowledge about Wellness products group

24-Feb-17

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bonus1mth.,Med Ins,Prvd F,Transp,Car Maint,Oil,OT
 • International Foods & Beverage Mfg & Trading
 • Exp. in Food & Beverage Industry at least 12 yrs.

24-Feb-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี/โท การตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านตลาดอสังหาริมทรัพย์ /คอนโด
 • มีความรู้ด้านการตลาด offline/online

24-Feb-17

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • Content Marketing Manager, creative director
 • Creative digital content
 • Web analytic and subscriber

24-Feb-17

 

Applied

Senior/Lead Marketing Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Exciting product innovation and branding role
 • Strategic marketing inputs in a leading luxury co
 • Golden work location

24-Feb-17

 

Applied
 • International Marketing Manager
 • Toeic700
 • www.mitsubishi-kye.com

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of experiences in Sales & Marketing
 • Performance of all Sales and Trade Marketing
 • Knowledge of Category Management

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Marketing, Business Administration
 • 5 years relevant experience in Sales & Marketing
 • Good command of both spoken, written English

24-Feb-17

 

Applied
 • Exp. in NPD, Shelf-life management of products
 • Experience with Fast Moving Consumer goods only
 • Strong in numbers.

24-Feb-17

THB70k - 90k /เดือน

Applied
 • Work in TV and Film industry
 • Excellent command of Thai and English
 • Business trips in SEA

24-Feb-17

 

Applied
 • Degree in in Marketing, Mass Communication
 • 5 years’ of experience in marketing
 • Thai national, aged 30 - 38 years old

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Marketing
 • 5 years marketing experience plus
 • knowledge of Marketing Strategy, Digital MK

24-Feb-17

 

Applied
 • 5 years solid experience and track record
 • Degree level or equivalent in any disciplines
 • Creative thinking and self-motivated

24-Feb-17

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Develop digital marketing strategy
 • Maintain social media platforms
 • Manage online brand and product campaigns

24-Feb-17

THB70k - 160k /เดือน

Applied
 • 5 year direct experience in sales and marketing
 • Experience in retail business
 • Good command of spoken & written English

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ช/ญ วุฒิ ป.ตรี การตลาด/บริหาร
 • มีประสบการณ์การวางแผนงานขายโครงการบ้าน
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและคู่แข่งขันทำแผนการตลาด

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Marketing
 • 3 years’ experience in Commercial
 • Strong process-oriented /structured working style

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Marketing Manager
 • Fashion Marketing
 • Retail, Wholesale

24-Feb-17

 

Applied
 • Experience in art work design/ design concept
 • Knowledge in Photoshop & Illustrator
 • Be creative and innovative

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business/ Marketing/ Sales
 • marketing research/ event
 • Good analytical, communication, presentation skill

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย และ หญิง
 • อายุระหว่าง 20 - 40 ปี
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years’ experience within the plastics industry
 • Very good English communication
 • Proven ability to drive the sales process

24-Feb-17

มากกว่า THB120k /เดือน

Applied
 • Aged over 40 years old
 • 7 years of experience in the agricultural commodit
 • Intellectual curiosity

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Marketing or related fields
 • experience as managerial level in Marketing/Brand
 • Experience in Full Restaurant will be advantage

24-Feb-17

 

Applied
 • Male/Female aged between 25-35 years old
 • Communicative competence in English language
 • Experience in website or e-commerce Content

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล