• ประสบการณ์ ด้านการบริหาร การวางแผน กลยุทย์การตลาด
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความสามารถเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานด้านการตลาด

12 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน online marketing
 • ชอบงานท้าทาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์

12 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Online Marketing, Digital Marketing
 • Marketing Manager, Online Business
 • Strategic Thinking

12 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกำหนดทิศทาง
 • นำเสนอแผนการประชาสัมพันธ์และการตลาด
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป

12 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good presentation skill
 • Ability to work in team
 • Open-minded

12 นาทีที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Senior Management in Global Healthcare Company
 • Marketing and Sales Expert
 • Great Remuneration and Benefits

12 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Manage Country Office
 • 5 years of Sales or Marketing experience
 • Above market remuneration for the right candidate

12 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • เพศ ชาย / เพศ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีความสามารถในการใช้งานอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี

12 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Marketing
 • Minimum 10 years of experience
 • Fluent in written and spoken English

12 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Execute communication activities
 • Implement general PR communication
 • Work very closely with the Brand management team

12 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality, Female
 • Degree in Sale & business development
 • 3 years’ experience of Sale & Marketing

12 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Salary 30-50K or above, 5 days working
 • experienced in fitness industry will be considered
 • good in English conversation

12 นาทีที่แล้ว

THB30k - 55k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • วางแผนและนำเสนอแผนงาน
 • ชาย/หญิง อายุ 20 – 30 ปี, ประสบการณ์ (ปี) 0 – 2 ปี
 • เงินเดือนประจำ 20,000 THB

12 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Min. 3-5 years experience in Broadband Business
 • Creat Strategy, Business Plan, Marketing Analyst
 • Explore business model for value added service

12 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Start-up environment
 • In-house Marketing Team
 • Good opportunity for your career path

12 นาทีที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Sales and Marketing Division Manager

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Housing & Building
 • Sales & Marketing
 • Flat glass

12 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • English Communication Skills
 • Experience in development and management
 • Willing to travel in SEA as needed.

12 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Marketing, Business Administra
 • Minimum experience 7 years in Marketing field
 • Experience in strategy marketing TT, MT and Online

12 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • experience in digital ,business development
 • Knowledge of website & social media technologies
 • Good understanding of the social media universe

12 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 years experience-Online Digital in Property
 • Create and update company website, Facebook
 • Develop graphics and layouts for product

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality only
 • Excellent English
 • At least 5 years experience

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female age not over 35 years old.
 • Bachelor’s degree or higher in Marketing
 • Experience in preferable

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Marketing experience in online/ecommerce company
 • International online platform provider
 • Fast growing company in Asia

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Thai nationality, Male/Female,Bachelor or Master
 • 10 years sales and marketing experience
 • Good command of English and proficient computer

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Golden opportunity
 • Work with International team
 • Shortlist 1st June 2017

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male / Female
 • Bachelor degree or higher in Hotel Management
 • Service mind, Analytical skill

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ดูเเลการดำเนินกิจกรรมด้านการตลาด

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Golden opportunity
 • Work with International team
 • Shortlist 1st June 2017

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or female, aged 26-35 years old
 • Bachelor’s Degree in Marketing
 • Minimum of 4 years’ experience in marketing

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการส่งออก
 • TOEIC 500 คะแนน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนงานด้านการตลาด
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, Thai nationality, Age 28 - 35 Years old
 • Bachelor’s Degree in Business, Marketing
 • Have at least 5 years’ experience

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SEO Expert
 • AdWords Expert
 • Facebook Ads Expert

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assistant Marketing Manager
 • 1 year of experience in marketing communication
 • Advertising, Public Relations, and Events

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 30 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการตลาด
 • วิเคราะห์ พัฒนา วางกลยุทธ์การจัดกิจกรรมการขาย
 • จัดทำแผน สื่อโฆษณา ณ จุดขาย

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in BA, Marketing, good English
 • 5 yrs exp. managing sales team, branding,
 • business planning, negotiation&presentation skill

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • promotional plan and programs in retail channels
 • promotional strategy clearly internally & external
 • Develop Marketing and Promotional Strategy

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Manage Corrective Action , Preventive Action
 • Bonus around 5 Months
 • Control TS system following company policy

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Luxurious Brand Management
 • Marketing
 • Retail

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 70k /เดือน

Applied
 • 3 years experience in marketing communications
 • Dynamic company, individual development
 • Multicultural and ambitious team

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการตลาด 1 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีปฏิภาณไหวพริบ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การตลาด , อสังหาริมทรัพย์
 • ประสบการณ์การตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์การตลาด คอนโดมิเนี่ยม

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีการตลาด
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • วิเคราะห์ทางการขายและการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • General Manager (Construction Engineering)
 • ผู้บริหาร (วิศวกรรมก่อสร้าง)
 • ควบคุมและบริหารโครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Thai Native Speaker
 • Management Trainee
 • Excellent analytical skills

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Male/Female Age 28-35 years
 • At least 3 years' experience in marketing
 • Fluent in speaking and written English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years’ experience in buying, merchandising
 • Oversee, develop and implement marketing plan
 • Lead any strategic projects as assigned

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในบริหารงานขายและการตลาด 5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการ Create Content
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล