• นิติศาสตร์ กฎหมาย
 • นิติกรรมสัญญา
 • อสังหาริมทรัทย์

31 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Purchasing, Commercial, Operation
 • Good command of English
 • Exp. in Commercial Contract Drafting and Reviewing

33 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, Thai nationality, age 28-40
 • Bachelors degree in Law
 • At least 5 years work experience

33 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • Masters Degree in Law
 • Minimum 5+ years experience drafting/reviewing

34 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • male or female age over 25
 • Experience in insurance industry
 • Good command in English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor’s degree in Law
 • Age between 34-40 years old
 • 5 years in Law with Hire purchase business

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To work with one of the Thai - Japanese firm
 • To utilize your skills to support company
 • To work in a company which have a good structure

28-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Law or International Law
 • 5 year of experience in Law
 • Familiar and strong for providing legal consult

28-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience in drafting and reviewing contracts
 • Control,monitor,manage and report legal outsource
 • Good English

27-Jun-17

 

Applied
 • Very expertise in English comply with relevant law
 • Legal advice and handle corporate registration
 • Coordinate with competent authorities e.g AMLO SEC

27-Jun-17

 

Applied

Corporate Secretary Manager (Legal)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Manage Shareholders and Board Committees' meeting
 • Advice and recommendations pertaining to legal
 • control Board of Director's policy in order

27-Jun-17

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Business partner to Supply Chain, Customer Develop
 • Strong demonstrated business acumen
 • Ability to handle multiple assignments and manage

26-Jun-17

 

Applied
 • •Bachelor Degree in Law
 • •At least 7 years’ experience in legal field, pre
 • •Good command in English, both written and spoken

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Laws, Compliance
 • Experience in corporate commercial drafting
 • Able to communicate in English

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in Law
 • At least 5 years of experience in commercial legal
 • Experience in draft/review contract

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้เรื่องกรมธรรม์และเงื่อนไขสัญญาประกันภัย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • เจรจาเรียกร้องหรือชดใช้ค่าสินไหมแก่บุคคลและบริษัท

26-Jun-17

 

Applied
 • Good command in English
 • 5 years of experiences as insurance law
 • Bachelor Degree in laws.

26-Jun-17

 

Applied
 • Responsible for draft rules and regulations
 • coordinate with government department
 • Responsible for the relevant legal issues

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years’ experience in Corporate Legal, Lawyer
 • Corporate Legal, and/or law firms, Lawyer license
 • Excellent command of English

26-Jun-17

 

Applied

HR and Legal Manager

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s or Master’s degree in Law, HR
 • 5 years of experience in HRM
 • Strong knowledge in labor law

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Analyzing contracts of vendors thoroughly
 • Supervise procurement, tax, production, int'l law
 • International engineering regulations

23-Jun-17

 

Applied

LEGAL MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Bachelor’s degree or higher in a Legal field
 • At least 5 years of experience in a related
 • Proficient in applicable corporate and business

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Legal Manager

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s Degree in Law or higher
 • Experience in non-life insurance business
 • Strong knowledge of insurance policy

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Corporate Secretary
 • Commercial agreement
 • Legal Consultation

23-Jun-17

 

Applied
 • Listed or Public Company will be advantage
 • Draft Contract & Company Secretary Experience
 • Retail or Dynamic Environment is preference

23-Jun-17

THB90k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์
 • สามารถร่างและเขียน และตรวจสัญญาต่างๆได้

23-Jun-17

 

Applied
 • Experience in drafting, reviewing and negotiating
 • Minimum 5 years related experiences
 • Strong client service and communication skills

15-Jun-17

 

Applied
 • มีอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร
 • นิติศาสตรบัณฑิต หรือเนติบัณฑิต
 • มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันการเงินของรัฐ

13-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล