• คีย์ข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าและขาออก
 • ปริญญาตรี ในสาขาคอมพิวเตอร์
 • ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

21-Apr-17

 

Applied
 • บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมสำเร็จรูป
 • จัดทำรายงานในโปรแกรม EXCEL
 • มีบัตรประจำตัวผู้พิการ

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารประจำวันภายในสำนักงาน
 • ขยัน มีใจรักงานบริการ และมีความอดทน

21-Apr-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี
 • คีย์ข้อมูลทั่วไปที่รับมอบหมาย ช่วยคัดแยกเอกสาร
 • ปฏิบัติงานในห้องสารบรรณของธนาคาร

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • คีย์ข้อมูล ของหน่วยงานประกัน

21-Apr-17

 

Applied
 • คีย์ข้อมูลยอดขาย
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 - 30 ปี
 • สรุปข้อมูลยอดขาย

20-Apr-17

 

Applied
 • Good command of English is a must
 • Good in Microsoft Office
 • New to workforce

20-Apr-17

 

Applied
 • คีย์เอกสารข้อมูลลูกค้า
 • คีย์เอกสารด้านบัญชี
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

20-Apr-17

 

Applied
 • สรุปรายงานการคีย์ และรวบรวมข้อมูล
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 21 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป

19-Apr-17

 

Applied
 • University graduate or relevant Diploma
 • Good command of English
 • Excellent MS office

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Can start immediately is prefer!
 • Welcome New graduated!
 • 3-month contract (From May to July 2017)

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female Thai national, age not over 25
 • Diploma - Bachelor degree in any field
 • Computer literate in MS Office, MS Excel

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • คีย์เอกสารข้อมูลลูกค้า
 • คีย์เอกสารด้านบัญชี
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

18-Apr-17

 

Applied
 • High school diploma or equivalent or new grad
 • Should have skills in MS Office (Word, Excel)
 • Daily Rate: 500 THB / Day

17-Apr-17

 

Applied
 • คีย์บัตรสมาชิกลูกค้า
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ,ปวช.-ปวส.,ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานได้วันจันทร์ - ศุกร์

17-Apr-17

 

Applied
 • คีย์ข้อมูลด้านเอกสาร
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
 • เริ่มงานได้ทันที

14-Apr-17

THB10k - 16k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล