• Catalogues and Magazine composing process
 • Translate creative requirements
 • Willing to learn new skills

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good communication skills using English language
 • Demonstrated strong communication and customer
 • Experience in IT service background

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสานงานฝ่ายผลิต/วางแผนการผลิต
 • มีประสบการณ์ 1 - 5 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 25 - 30
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง วุฒิ ปวช - ปวส.
 • ประสบการณ์ด้านงานธุรการและประสานงาน 2 ปี
 • บันทึกข้อมูล จัดทำ-เก็บเอกสาร

25-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะทางด้านการติดต่อสื่อสารดีมาก
 • เงินเดือนสามารถต่อรองได้

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Able to work in a leading company which has global
 • An opportunity to develop Japanese skill
 • An opportunity to work in the largest company

22-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนการผลิตประจำวัน ควบคุมการผลิต
 • ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

21-Apr-17

 

Applied
 • Male only Aged 22 - 26 years old
 • Thai nationality
 • Degree in Chemistry and Biotechnology

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง วุฒิ ปวช - ปวส.
 • ประสบการณ์ด้านงานธุรการและประสานงาน 2 ปี
 • บันทึกข้อมูล จัดทำ-เก็บเอกสาร

20-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ป.ตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานสิ่งพิมพ์อย่างน้อย 2 ปี

19-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล