• มีประสบการณ์
 • รับผิดชอบสูง
 • ทำงานเป็นทีมได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HRA Officer

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Leasing
 • HR Training, Recruitment
 • Admin

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years of strategic HR Business Partnering
 • Regional (APAC) HR experience is a requirement
 • Previous experience in a fast paced commercial

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Work with a leading international manufacturer
 • Great career opportunities and work environment
 • Experience in Compensation & Benefits

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Manager

Inter Corporation Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 35 - 45 ปี
 • ระดับหัวหน้างานด้านการบริหารไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

HR Business Partner

Pepsi - Cola (Thailand)

กรุงเทพมหานคร

 • HR business partner
 • HR Management
 • HR Generalist

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HRM Manager / Supervisor

1577 Home Shopping Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Updating job requirements and job descriptions
 • Establishing and conducting orientation
 • Ensure planning, monitoring, & appraisal

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR Share Services, HRIS, Compensation & Benefits
 • Analyze, evaluate Com&Ben strategy, prepare budget
 • 5Y in HRIS, Com&Ben, Good English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in general management
 • 1-2 years of payroll/ compensation & benefits
 • Good English communications.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HR Assistant

JT International (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • 3 - 5 years of experiences in HR / admin
 • Good communication in English and MS office
 • Visa & Work permit support

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
 • มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และ เพื่อนร่วมงาน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ด้านการสรรหาและคัดเลือก
 • ทำเงินเดือนภาษีพนักงาน 5 สาขา
 • ด้านการฝึกอบรม

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelors Degree with a Masters Degree preferred
 • Help in planning and budgeting for HR
 • Good logical and analytical thinking

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HR Specialist-MNC (100-150 K)

Probiz Solutions Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Ensures the overall development and welfare
 • Treats people with dignity and respect
 • Good communication in English is required.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HR Director

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • E-Commerce Logistic
 • MNC with business expansion
 • HR Generalist

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior HRD Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Focus Employee Engagement
 • Succession Planning
 • People Development

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HR Director

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • HR Director
 • FMCG
 • Bangkok

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Business Partner

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Reward trends
 • Leadership
 • Develop strategies

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HR Operations Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Manager, Operations, Manufacture
 • Generalist, Bangkok
 • production, FMCG, food and beverage

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or female, aged 35 or older
 • Bachelor’s degree or equivalent in Human Resources
 • Experience in hospitality service, retail

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HR Business Partner

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • HRBP, Business partner, generalist
 • FMCG, Beverage
 • bangkok

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Human Resources
 • HR
 • E-Commerce

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Business Partner

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Career Opportunity
 • Work with management team
 • Attractive Package and Benefits

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years of experience in the field of HRM
 • Strong experience in Recruitment
 • Experienced and familiarized in pharmaceutical

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years’ experience as HR Generalist
 • 5 years’ solid management and leadership
 • Strong knowledge of HR business operations

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Business Partner (HRBP)

Page Group Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • HRBP with leading market/busines services company
 • Human Resources Business Partner
 • Strategic Planning HR

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Manager

Page Group Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Online Travel Search Organization
 • Online Booking Platform
 • Fast Career Growth

25-Apr-17

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • minimum of 10 years experiences in HRM
 • ability to handle multiple task silmutaneously
 • accurate, result oriented, high job commitment

25-Apr-17

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Human Resources
 • 5 years of experience in general HR and affairs
 • Very good command of English is a must

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 20-30 ปี
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี ,การเงิน,การจัดการ
 • ใช้ Ms.Office ได้ดี

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Human Resources or any related fields
 • 3-5 years working experience in HR (payroll)
 • Have experience of Visa & work permit

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR & GA staff PT17033006

PA & CA Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Male/Female age 27-35 years old.
 • Degree in HR/Business Administration
 • At least 5 years experience in HR.

25-Apr-17

 

Applied
 • Female, age 23 - 25 years.
 • Experience in secretary or administration field.
 • TOEIC score 600+ Able to work many tasks.

25-Apr-17

 

Applied
 • Payroll
 • Time Attendance
 • Traning

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting, Finance
 • Strong academic background
 • TOEIC 800+

25-Apr-17

 

Applied
 • HRBP who can handle job in international company
 • will be pleased to work 6 months contract
 • you can be freelancer or a job seeker with HR HRBP

25-Apr-17

THB30k - 55k /เดือน

Applied
 • ระดับการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี
 • Time Attendance, สรรหา,ประชาสัมพันธ์
 • มีประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป

25-Apr-17

 

Applied
 • หญิง หรือ ชาย วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สาขาบริหาร , สาขานิตศาสต์, เศรษฐศาสตร์ ,รัฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านบุคคลอย่างน้อย 5 ปี

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • If you are proactive and energetic person
 • We ask you to join our new business expansion
 • To work with innnovative company

25-Apr-17

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Good English, able to work in multi-task
 • at least 3 year experience as HR and GA officer
 • Visa and Work Permit Experiences

25-Apr-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Hands on overall HR + Admin functions
 • experience in trading company
 • very good English

25-Apr-17

 

Applied
 • Experience in HR area with Management Level
 • Manufacturing business is highly preferable
 • Strong commercial mind-set

25-Apr-17

 

Applied

Senior HR Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Manager, operations, corporate
 • Generalist, FMCG, Trading
 • HRBP, Director

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Recruitment, ISO documents
 • Payroll calculation
 • HRM, HRD and Job evaluation

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HRBP

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • HRBP - Senior Level
 • Strategic and hands on
 • 15 years of experience

24-Apr-17

 

Applied
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานบุคคล-ธุรการ
 • มีประสบการณ์ด้านสรรหาว่างาน
 • มีประสบการณ์ด้านจัดทำระบบเงินเดือน

24-Apr-17

 

Applied

HR MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • 6 years of experience in human resources roles
 • Bachelor’s Degree or higher in Human Resources
 • Male or female, aged 28-38 years old

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานนิติบุุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการประสานงาน การเจรจา และมีมนุษยสัมพันธ์
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ ตามโครงการที่มอบหมายได้

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance & HR Manager

Adecco Rama IV Recruitment Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Specialized in Manufacturing Costing
 • Familiar Management Reporting
 • Strong in Thai Labour Law and related compliances

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล