GL Accountant

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • General Ledger, VAT, Fixed assets transactions
 • Month end closing
 • 3 years relevant, practical experience

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Min.2 years Account Payable
 • Diploma-Bachelor's degree in Accounting
 • inthiraporn.k@manpower.th.com

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

SENIOR ACCOUNTANT (50 - 70K)

Fischer & Partners Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Responsible for overall accounting functions
 • Responsible for month and year end account closing
 • Preparing reports and financial statements

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หญิง อายุ 24-32 ปี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 1-2 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนงานด้านภาษี ตรวจสอบการลงรายงานภาษีต่างๆ
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาบัญชี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • หญิงอายุ 24 - 35 ปี วุฒิ ปวส ขึ้นไป (ทางบัญชี)
 • มีบุคคลผู้ค้ำประกัน (เมื่อเริ่มงาน)
 • ประสบการณ์ งานบัญชี 1 ปี ขึ้นไป

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 22-35 ปี
 • ปริญญาตรี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย จัดทำเอกสารทางบัญชี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำเร็จการศึกษาสาขาที่เกี่ยวข้องกับบัญชี
 • มีประสบการณ์ตรงด้านบัญชี
 • บันทึกค่าใช้จ่าย , จัดเก็บบิล

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุตั้งแต่ 27 ปีขึ้นไปไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิการศึกษา -ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์งานด้านAP หรือบัญชีต้นทุน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการแปลอย่างน้อย 2 ปี
 • เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพบัญชี และ การเงิน
 • ทักษะด้านการใช้ภาษา สำหรับภาษาที่สองอยู่ในเกณฑ์ดี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง
 • อายุ 24 - 30 ปี
 • มีประสบการณ์ 1 ปี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • รับวางบิล,บันทึกข้อมูล
 • ยื่นภาษีภพ.30

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี (สาขาบัญชี )
 • ประสบการด้านบัญชีมาไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป
 • วางแผนภาษี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

SENIOR ACCOUNTANT

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree in Accounting.
 • CPD license holder.
 • Aged 30 – 40 years old.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • 0-3 Years of experience in Accounting
 • Knowledge in Accounting, Purchasing or Tax Invoice

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ทำงานในสายงานบัญชีไม่น้อยกว่า 5 – 10 ปี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Being core member who helps building organization
 • to utilize your accounting skills and brush up
 • Prepare Input and Output tax report

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Accountant

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • At least 2 years exprience in accounting
 • Good command in English
 • Strong understanding of accounting theory

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี-การเงิน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ธุรการบัญชีอย่างน้อย 6 เดือน
 • Work location : ใกล้ BTS อ่อนนุช
 • ส่งประวัติมาที่ inthiraporn.k@manpower.th.com

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Accounting
 • Finance
 • 3 year exp.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accountant

AJ Hunters (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Accounting & Finance, procedures, system
 • financial statement
 • cashflow

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible for overall accounting functions
 • Responsible for month and year end account closing
 • Preparing reports and financial statements

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต
 • อายุ 25-40 ปี วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้คล่อง

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Project Accountant
 • Project Management
 • Cost Accountant

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 22 ปี ปริญญาตรีด้านการบัญชี
 • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีในธุรกิจหลักทรัพย์

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การในหน้าที่ของสมุห์บัญชี
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี (CPD)

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีมาอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐานต่าง

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถ ทำบัญชี รับ-จ่ายเบื้องต้นได้
 • หากใช้โปรแกรม express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับบัญชี โดยตรง

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • คีย์ข้อมูลซื้อ - ขาย โปรแกรม Express
 • จัดเอกสารบัญชี-ทำงบการเงิน -ทำเอกสารจัดบิลรายจ่าย
 • ภาษีซื้อ-ขาย

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Accountant

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Responsible for account closing monthly, quarterly
 • Understand clearly the impact of work
 • Supports budget, forecasting and management

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • project accountant, accounting
 • GAAP, tax, payroll, GL
 • AP, AR, treasury, auditing, auditor

25-May-17

 

Applied

Senior Accountant (A/R)

Timesconsult Co., Ltd

กรุงเทพมหานคร

 • Responsible for related AR & cashier duties
 • Handling the invoice, update date and AR process
 • Monthly reconciliation of related accounting

25-May-17

 

Applied

Senior Accountant – AR Collection

PepsiCo (Thailand)

กรุงเทพมหานคร

 • Accountant
 • Account Receivable
 • SAP

25-May-17

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านการบัญชี
 • ผ่านการทดสอบ ก.พ. หรือ Smart for Work
 • มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ

25-May-17

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • ประจำสำนักงานใหญ่ พัฒนาการ30
 • จบการศึกษาด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำบัญชีปิดงบได้

25-May-17

 

Applied

Accountant

Biopharm Chemicals Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor degree in Accounting, Finance
 • 3 years’ experience in accounting Function
 • Good command of English

25-May-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ทำบัญชีรับ-จ่าย ประสานงานกับทางหน่วยงาน

25-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ 3 - 5 ปีขึ้นไป

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รอบคอบ
 • ละเอียด
 • มีประสบการณ์

25-May-17

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • พนักงานธุรการบัญชี/ประสานงาน
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • เพศ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี
 • มีความแม่นยำ ด้านกฏหมายบัญชี และกฏหมายภาษี

25-May-17

 

Applied

Senior Accountant

Adecco Rama IV Recruitment Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • To provide timely account closing
 • Preparing balance books periodically, P&L
 • Good command of English, SAP and CPA are preferred

25-May-17

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Cost Accounting, Costing Analyst, Costing
 • Skill in SAP is a must
 • Able to work in Ramkamhaeng

25-May-17

 

Applied
 • มีความรู้ในทางกฎหมาย และสามารถปิดงบได้
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 10 ปี
 • มีความรู้ในทางกฎหมาย และสามารถปิดงบได้

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชายหรือหญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์งานบัญชีในโรงงานอุตสาหกรรม
 • บัญชีรับ-จ่าย งบการเงิน ภาษีรายได้ ต้นทุนสินค้า

25-May-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี-โท สาขา การบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานบัญชีอย่างน้อย 3-5 ปี

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีมาอย่างน้อย 2 ปี
 • ยินดีรับบุคคลทุพพลภาพ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

25-May-17

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก และงานอื่น ๆ
 • จัดทำ ดูแล ตรวจสอบ ปิดงบต่าง ๆ ได้
 • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

25-May-17

 

Applied
 • 3 years of experience in Accounting or Finance
 • Be able to communicate English
 • Issue Withholding Tax Certificates to vendors

24-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล