• ลงข้อมูลทางบัญชีทั้งหมด
 • ตรวจสอบเอกสารทางบัญชีก่อนนำมาลงข้อมูล
 • จัดเก็บเอกสารให้ถูกต้องตามหมวดหมู่

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 4 year Bachelors Degree in accounting
 • At least 2 year experience in a manufacturing
 • Honest

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or Finance.
 • Knowledge of Thai and international accounting.
 • Good command of English communication.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกันสังคม ประกันกลุ่ม ค่าผลตอบแทน ค่าล่วงเวลา
 • เบี้ยขยัน รถรับ-ส่ง ชุดฟอร์มพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าแต่งงาน,คลอดบุตร ทุนการศึกษาบุตร โบนัสประจำปี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Issue manual invoice for non-trade sale.
 • Control A/R aging, preparation A/R voucher.
 • Preparation VAT report and submit PP.30.

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • 3 years experiences in accounting / finance
 • Experience in using accounting software

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting or Finance
 • 3 years of experiences in costing and analysis
 • Experience in using ERP system is strong advantage

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female age over 30 years old.
 • 5 years of experience in accounting& finance
 • SAP knowledge

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Stable Career Prospects and Advancement
 • Positive and Friendly Working Environment/Team
 • Flexible Working Culture

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting/Finance or related
 • 3-5 Years of Experience
 • Thai GAAP, Taxation, AP knowledge

23-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ ด้านบัญชี/การเงิน 0-2 ปี

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

21-May-17

 

Applied
 • เพศชาย / เพศหญิง ไม่จำกัดอายุ
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้่โปรแกรมบัญชี Express ได้

20-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 10ปี

20-May-17

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or Finance.
 • 5 years as Cost Accountant.
 • Experiences on BPCS will be a plus.

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บันทึกบัญชีรับ-จ่าย เบื้องต้น
 • จัดเก็บเอกสาร
 • วุฒิ ปวส. บัญชี

19-May-17

 

Applied
 • Costing
 • Accounting
 • Minimum 3- 5 years working experience

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 2-5 years’ experience in related position
 • Oracle and Maximo is advantageous

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส.- ปริญญาตรี
 • จัดทำบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้
 • จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายทั่วไป

19-May-17

 

Applied
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรีขึ้นไป บัญชี การเงิน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการเงินและบัญชี 5 ปีขึ้นไป

18-May-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in finance-related
 • At least 1-3 years working experience
 • Excellent in Microsoft Office (Word, Excel, PPT)

16-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good responsible for the receivables and Sales
 • Prepare record of accrued expenses
 • Issue withholding tax certificates to suppliers

16-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานธุการด้านบัญชีทั้งหมด
 • เพศหญิง อายุ 24-30 ปี
 • มีประการณ์ทางด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

15-May-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 23- 35 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ช่วยปิดงบการเงิน

15-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีต้นทุน อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความอดทนสูง ละเอียด รอบคอบ
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

12-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล