• เพศชาย/ หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 10ปี

25-Feb-17

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ต้องมี่รหัสผู้ทำบัญชี ( CPD ) เท่านั้น
 • สามารถเดินทางมาทำงานเองได้

25-Feb-17

 

Applied
 • e.g. minimum education, years of experience requir
 • e.g. salary, perks, development opportunities
 • Japanese company

24-Feb-17

THB13k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • e.g. minimum education, years of experience requir
 • e.g. salary, perks, development opportunities
 • Japanese company

24-Feb-17

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor of Accounting
 • Experience in GL, AP, Fixed Asset
 • Experience in WHT, VAT

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ปวส. สาขาการบัญชี
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor/Master degree in accounting
 • 3-5 year experience in finance position
 • An experience within the automotive

24-Feb-17

 

Applied
 • At least 8 years working experience in accounting.
 • Dynamic, proactive working style
 • Ability to use SAP, Macro Excel, Tax and IFRS

23-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or Finance.
 • Knowledge of Thai and international accounting.
 • Good command of English communication.

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • 2-3 years relevant experience
 • Good command of both spoken and written English

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Handle for Custom duty and shipping cost
 • Perform account reconciliation
 • Provide responsible expense analysis

23-Feb-17

 

Applied
 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงานเงิน
 • ประสบการณ์ตรง 5 ปี
 • ธุรกิจเครื่องจักรในอุตสาหกรรม ธุรกิจอุปกรณ์เครื่อง

22-Feb-17

 

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

22-Feb-17

 

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

22-Feb-17

 

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

22-Feb-17

 

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับภาษีเบื้องต้น, PND, Sales VAT
 • เพศ หญิง อายุ > 20 ปี
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years’ experiences in general accounting
 • Good knowledge of tax accounting is an advantage
 • Good command of English

22-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting/Finance
 • To handle VAT report (input tax)
 • understanding on related tax matters (W/H Tax,VAT)

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20-35 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถประสานงานได้ดี

22-Feb-17

 

Applied
 • Fixed asset control
 • Operate full spectrum of accounting process
 • Coordinate with Revenue Department and Auditors

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การบัญชีโรงงาน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครต้องสามารถสื่อสารภาษาจีนได้ดี

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย / หญิง 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 3-5 ปี

21-Feb-17

 

Applied
 • ปวส.- ปริญญาตรี
 • จัดทำบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้
 • จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายทั่วไป

21-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting
 • Special Skill Computer skill , Oracle , Excel
 • Prepare detailed account analysis

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years in experience of Accountant or related
 • Bachelor's Degree in Accounting or related Subject
 • Fluent in spoken and written English language

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years’ management experience in a janitorial
 • Manage supplies of materials and equipment
 • Prepare and communicate annual performance

20-Feb-17

THB35k - 45k /เดือน

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in finance-related
 • At least 1-3 years working experience
 • Excellent in Microsoft Office (Word, Excel, PPT)

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experiance Cash flow 3 Years.
 • Monitor cash in/out,planning the loan and repaying
 • Prepare cheque/transfer for payment as per invoice

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting/Finance or related
 • 3-5 Years of Experience
 • Thai GAAP, Taxation, AR knowledge

20-Feb-17

 

Applied
 • งานธุการด้านบัญชีทั้งหมด
 • เพศหญิง อายุ 24-30 ปี
 • มีประการณ์ทางด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

17-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล