• มีความรู้เกี่ยวกับภาษีเบื้องต้น, PND, Sales VAT
 • เพศ หญิง อายุ > 20 ปี
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การบัญชีโรงงาน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครต้องสามารถสื่อสารภาษาจีนได้ดี

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้ / เจ้าหนี้
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ต้องมี่รหัสผู้ทำบัญชี ( CPD ) เท่านั้น
 • สามารถเดินทางมาทำงานเองได้

19-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting or Higher with CPA
 • At least 5 years working experience in accounting
 • Good at English.

19-Jan-17

 

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

19-Jan-17

 

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

19-Jan-17

 

Applied
 • Fixed asset control
 • Operate full spectrum of accounting process
 • Coordinate with Revenue Department and Auditors

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years in experience of Accountant or related
 • Bachelor's Degree in Accounting or related Subject
 • Fluent in spoken and written English language

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ปวส. สาขาการบัญชี
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง

17-Jan-17

 

Applied
 • ชาย / หญิง 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 3-5 ปี

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20-35 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถประสานงานได้ดี

17-Jan-17

 

Applied
 • Male or female, aged between 27- 35 years old
 • SAP and consolidated accounts experience
 • Good command in English

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า
 • ชำนาญการใช้ Excel, Word
 • สามารถทำบัญชีด้วยโปรแกรม Excel ได้

16-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ชำนาญ-Excel/Word-พักอาศัยบนเกาะเสม็ดได้
 • ประสบการณ์>1 ปี-ขับรถยนต์ได้-มีจักรยานยนต์ส่วนตัว
 • เงินเดือน 20K หยุด 6d/mo. ที่พัก รักษาพยาบาลฟรี

16-Jan-17

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • สามารถปิดงบได้ (จะพิจารณาพิเศษ)
 • จัดทำใบวางบิล
 • มีความเข้าใจในเอกสารทางด้านบัญชี AP

16-Jan-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลงานทางด้านบัญชีและการเงิน
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถขับรถยนต์ได้

13-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28ปีขึ้นไป
 • เปิดบิลขาย ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Costing
 • Accounting
 • Minimum 3- 5 years working experience

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล