• อายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม A-softBiz
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-50 ปี
 • ปวส.- ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึันไป

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Excellent command in written and spoken English
 • Bachelor in accounting
 • Experience in Accounting for Construction projects

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Thai nationality. Age 30 years
 • Degree's or Master Degree’s in Accounting
 • 5-10 years experience in accounting

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Accountting
 • บัญชี
 • จบใหม่

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Accountant (Factory)

Job Pluz Manpower Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor's degree in accounting
 • 6 – 7 years experience’s in accounting
 • Have experience in Accounting Office

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป จบปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 1 year-experienced would be advantaged
 • New graduate are also welcomed
 • 22 - 30 years old

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • อายุ 22 ปี ไม่เกิน 35 ปี
 • มีความรู้ด้านบัญชีหรือทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20 ปี ไม่เกิน 35 ปี
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ ด้านบัญชี 5 ปีไป
 • เพศหญิง อายุ 32-40 ปี
 • การศึกษา ขั้นต่ำ ปริญญาตรี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Review journal entries and reconciliations
 • Work closely with Operations or other departments
 • Review and record Fixed Assets transaction

22-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บัญชี อายุ 25 - 30 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ : 17 - 25 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน

20-Jan-17

 

Applied
 • Performs a variety of routine & some non-routine
 • Collect and post information and balances general
 • Work under supervision with instruction

20-Jan-17

 

Applied
 • Senior Accountant & Finance & HR
 • Good command English
 • female only

20-Jan-17

 

Applied
 • Fluent English
 • Strong analytical skill
 • Bachelor or Master in Accounting

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • เป็นผู้ทำบัญชี CPD ***
 • มีความละเอียดรอบคอบ

20-Jan-17

 

Applied

Accountant

DT Group of Companies

คลองเตย

 • Bachelor’s degree or higher in Accounting.
 • Experience in SAP system.
 • Good command of English.

20-Jan-17

 

Applied

Senior Regional Accountant

Interactive Recruiters

กรุงเทพมหานคร

 • Have experiences in international taxation
 • Liaise and negotiate with tax authority and audito
 • Good command of English

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 2-3 years equivalent to the Accounts Payable
 • Analytical and Problem Solving Skills

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง/ ชาย
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี งบดุล 2 ปี ขึ้นไป

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • AR experience
 • Speak good English
 • Can work in Minburi

20-Jan-17

 

Applied
 • ปวช-ปวส.หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • ทำงานเกี่ยวกับงานด้านบัญชี

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สมุหบัญชี เพศ หญิง / ชาย อายุ 25 -35 ปี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบัญชีทั้งหมด
 • วางแผนควบคุมงานเกี่ยวกับบัญชีทั้งหมด

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SENIOR ACCOUNTANT

PRTR Recruitment and Outsourcing Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Thai nationality, aged 29-35 years old.
 • Bachelors or Master’s Degree
 • Good English communication skills

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษา ปริญญาตรี – โท สาขาการบัญชี
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
 • ประสบการณ์ Financial Control / Accounting

20-Jan-17

 

Applied
 • จัดทำบัญชี ลงบันทึก ออกเอกสารงานบัญชีต่างๆ
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความขยัน และอดทน

20-Jan-17

 

Applied
 • ทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี
 • โปรแกรม express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หญิง อายุ 20-40 ปี

20-Jan-17

 

Applied
 • ทำบัญชีรายรับ รายจ่ายประจำวัน
 • ลงโปรแกรมบัญชี Express ดูแลบัญชีค่าใช้จ่าย
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

20-Jan-17

 

Applied
 • accounting manager
 • Excel and access
 • cpd

19-Jan-17

THB70k - 90k /เดือน

Applied
 • รับวางบิล-จ่ายเช็ค
 • บันทึกบัญชีการจ่ายชำระหนี้ (ใบสำคัญจ่าย ,ตั้งหนี้)
 • จัดเก็บเอกสารการจ่ายชำระเข้าแฟ้ม อย่างเป็นระบบ

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting with CPA license
 • Consolidation experience preferred
 • Big Four Auditing experience is a plus

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance
 • 5+ years working experience
 • Mainly responsible for any relevant works

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Guide local account firm in related account matter
 • Month end closing transaction
 • Quarterly balance sheet and P&L

19-Jan-17

 

Applied
 • Thai Nationality, age not over 32 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • The fair of spoken and written English.

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์1 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาวุฒิ ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for overall accounting functions
 • Responsible for month and year end account closing
 • Preparing reports and financial statements

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • มีประสพการณ์ด้านบัญชี 2 ปี
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี

19-Jan-17

THB10k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Have a good accounting and tax knowledge
 • Knowledge of Oracle program is advantage
 • Over 3 years of experience in Accounts Payable&

19-Jan-17

 

Applied
 • Have a good accounting and tax knowledge
 • Knowledge of Oracle program is advantage
 • Experience in accounting and taxation

19-Jan-17

 

Applied
 • ผ่านงานธุรกิจ Freight Forwarder จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์2-3ปีเป็นอย่างน้อย
 • จบปริญญาตรีทางด้านบัญชี

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ด้านบัญชี
 • ผ่านการทำงานในสำนักงานบัญชี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

19-Jan-17

THB25k - 35k /เดือน

Applied

Accountants General

IDEABOY RECRUITMENT CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศหญิง อายุระหว่าง 35ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้ด้านบัญชีรับ-จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ภาษี

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Review, approve and post journal entries
 • Operate the month end close process
 • Reconciliation of VAT, tax and others accounts

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Accountant

BDO Thailand

คลองเตย

 • Prepare financial statements for statutory purpose
 • Bachelor degree in accounting and CPA, ACCA or CPD
 • Have a knowledge of Thai Revenue Code

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เปิดบิลขาย Write แผ่น เตรียมคู่มือ
 • บันทึกรับชำระหนี้/ติดตามหนี้, ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
 • จัดทำคำนวนณคอมมิชชั่นให้กับทีมขาย

18-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or Financial
 • SAP skill is advantage.
 • Good command of English.

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล