• นำส่งภาษี ฯลฯ
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5
 • บันทึกรายการบัญชี AR,AP,GL

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Express ได้
 • หากมี CPA จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน

Applied
 • Accountant Manager
 • Finance controller
 • Financial Manager

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ บริหารจัดการบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้
 • สามารถทำรายการรับ-จ่าย, กระทบบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบการปิดงบและจัดทำงบการเงินของบริษัท
 • ดำเนินการ ควบคุมและตรวจสอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 • มีประสบการณ์การใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Formula

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน
 • เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 25k /เดือน

Applied
 • Female with Bachelor / Master Bachelor’s degree
 • 3-5years working experiences in Accounting
 • Good English communication skills

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • รับผิดชอบงานบัญชี-การเงินทั้งระบบ
 • บัญชี-การเงินรับ-จ่าย ออกบิลขาย บิลซื้อและบิล
 • ปวช.การบัญชี หรือการเงิน ขึ้นไป

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลระบบบัญชีของบริษัท ด้านรับ-จ่ายทั้งระบบ
 • ตรวจสอบเอกสารบัญชี, ภาษีซื้อขาย ภพ.30 ภ.ง.ด. 3,53
 • วางแผนและจัดทำ Cash Flow

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Monitor finance and accounting activities.
 • Experience in accounting and finance. Audit
 • Good command of English.

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5-8 years Solid experience in accounting & finance
 • Strong in financial analysis, planning, budgeting
 • Prefer Leadership and management skill

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Pleasant personality / Good presentation skills
 • Active, tidy, mature, high punctuality
 • Strong knowledge of both finance

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจ ภงด.1,3,53 และ ภ.พ.30 ยื่นสรรพากร
 • มีความรู้ด้านบัญชี-การเงิน
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีมาก่อนอย่างน้อย 5 ปี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Familiarity with/expertise in ERP/JDE Oracle
 • Must fluent in English: Spoken, Written
 • Good presentation skills

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years of experience in Finance or Accounting
 • Bachelor or higher in Finance or Accounting
 • Thai nationality, male or female, aged 38-43 years

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • account payable, account receivable,general ledger
 • reconciliation, consolidate, closing account, cpd
 • tax, VAT, WHT, withholding tax, credit, finance

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ป.ตรี ด้านบัญชี การเงิน และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์, มีความกระตือรือร้น, มีความอดทน

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • Reconcile bank account for ticketing office
 • Update and maintain accounting journals, ledgers
 • Investigate and collect returned items

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Handle all aspects of accounting & financing
 • Degree or higher in Accounting with CPD.
 • Good communication skills in English.

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิ ป.ตรี สาขา การเงิน-การบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี,บุคลิกภาพดี,สุภาพอ่อนน้อม,มีความ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Property procedure
 • Manage space & seat planning, an offer renovation
 • Resolve issues related to property and security

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง หรือ ชาย
 • มีความรู้เรื่องเอกสารบัญชี
 • ความสามารถภาษาอังกฤษ พูด/อ่าน/เขียน ระดับดี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • ละเอียด รอบคอบ ถี่ถ้วน
 • มีความรู้ในมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายภาษีอากร เป็

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย - หญิง อายุ 20-35 ปีเท่านั้น
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • จัดทำ จัดเก็บงานด้านการชำระหนี้

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง
 • มีความระเอียด รอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 25ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานบัญชี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • experience from hire purchase is perfect
 • have knowledge about the SUN system
 • have knowledge about the AS400

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Report all monthly financial information
 • Execute the budgeting and forecasting activities
 • Monitor closely and manage working capital

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 5-7 year experience in accounting field
 • Experience in preparing withholding tax

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • finance and accounting
 • financial analysis and report
 • budget, taxes, cost, risk, treasury

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี ไม่ต่ำกว่า 3 ปี ขึ้นไป

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Japanese Nationality
 • Base in Bangkok
 • Finance and Accounting

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความรู้ในมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายภาษีอากร

17-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่าขึ้นไป สาขาการบัญชีโดยตรง
 • มีประสบการณ์การทำงานบริหารงานบัญชีและการเงิน
 • มีความรับผิดชอบสูงขับรถยนต์ได้

17-Jan-17

 

Applied
 • ปิดงบภายในสำนักงาน ประจำเดือน
 • ปวส. - ป.ตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาพิเศษ

17-Jan-17

 

Applied
 • 5 years work experience in auditing, accounting
 • Degree or higher in Finance or Accounting
 • CPA qualification is required

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์การบริหารงานด้านการเงินและการบัญชี
 • เข้าใจการทำบัญชีบริหาร บริหารต้นทุน บริหารเงิน

17-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิป.ตรี-ป.โท สาขาบัญชี,การเงินหรือเศรษฐศาสตร์
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 24-35 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้เป็นอย่างดี

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 20-30 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับบัญชีและการเงินให้กับลูกค้า
 • ปริญญาตรี-โท การบัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์,

17-Jan-17

 

Applied
 • responsible for all accounting functions
 • responsible for monthly closing of accounts
 • Managing day-to-day accounting operation

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • มีโบนัสและการปรับเงินประจำปี(ตามผลประกอบการ)
 • มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและทุนการศึกษาบุตร

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5-10 years’ experience in Accounting and finance
 • Good command in English.
 • Co-ordinate with Headquarter in Singapore

17-Jan-17

 

Applied
 • อายุ 30ปีขึ้นไป / เพศ ชาย-หญิง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา การบัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านสายงานไม่ต่ำกว่า5 ปี

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
 • ปวช. หรือ ปวส. หรือปริญาตรี สาขาการบัญชี
 • รวบรวม ตรวจสอบเอกสาร รายรับ – รายจ่าย

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35-50 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี (CPA)

17-Jan-17

 

Applied
 • งานจัดเก็บและดูแลข้อมูลที่เกี่ยวกับบัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์ทำงาน 0 – 2 ปี
 • บุคลิคดี รักงานบริการ. มีมนุษยสัมพันธ์

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้น
 • บุคลิภาพดี มีความอดทน ซื่อสัตย์ ใช้คอมพิวเตอร์ได้

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป
 • ฉลาด มีความมั่นใจในตัวเอง

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล