• บันทึกบัญชี,จัดทำหัก ณ ที่จ่าย
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการเงิน สาขาการธนาคาร
 • ผ่านการใช้โปรแกรม Express ทางด้านบัญชีมา

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Aged between 35-45 years old
 • Bachelor's Degree in Accounting or Finance
 • 3-5 years in Freight forwarder, Logistics

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Expert in finance, budgeting, forecast, tax
 • Work for industrial machinery manufacturer
 • Experience in the machine and equipment industry

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงานจันทร์-ศุุกร์
 • เริ่มงานทันทีพิจารณาพิเศษ
 • ยึดหยุ่นวันทำงานได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ ด้านบัญชี/การเงิน 0-2 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • รับผิดชอบในการเตรียมเอกสารการจ่าย การเตรียมเช็ค
 • ประสบการณ์ 0-1 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms Office ขั้นพื้นฐานไ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Below 35, Thai Nationality, Male or Female
 • 5 years of experience in relevant role
 • Bangkok Based

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานบัญชี การเงิน งานเอกสาร
 • งานบุคคล
 • มีประสบการณ์ 2 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years experience in Experienced retail and whole
 • CPA or CFA charter qualifications is an advantage.
 • Master Degree in Finance / Accounting

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 7 years of direct experience in finance
 • Have knowledge of generally accepted of accepted
 • Attention to details with data accuracy

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Background in Accounting and Finance
 • At least 10 years in Executive levels
 • Background in Automotive or manufacturing

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 1 ปี
 • สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส
 • สถานที่ทำงาน : พันท้าย นรสิงห์ สมุทธสาคร

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ : หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี-การเงิน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี
 • มีความแม่นยำ ด้านกฏหมายบัญชี และกฏหมายภาษี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Excellent Team, Participative Management Style
 • State of the Art Manufacturing Facility
 • Intelligent Innovation, Diligent Execution

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี
 • จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย
 • มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-27ปี
 • ประสบการณ์ 1-5 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in accounting Only
 • 1–5-years experience in accounting field
 • Experience in preparing withholding tax report

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช-ป.ตรี ด้านบัญชีเบื้องต้น
 • รักในความก้าวหน้า และ ขยัน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำเกี่ยวกับบัญชี ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปริญญาตรี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พื้นฐานบัญชี
 • เรียนรู้เร็ว
 • มีไหวพริบ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Finance and Accounting Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Oversee Accounting and Finance team
 • Fast growing international firm
 • Internal rotation opportunities

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Finance and Accounting Manager at NTEQ

Michelin

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • >12 years experienced in Accounting/Financial
 • Good English Communication/Team Management
 • General Accounting/Costing/BOI

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Direct experience in accounting and finance
 • Competitive compensation
 • Opportunities for internationally working

25-Jun-17

มากกว่า THB120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี /โท สาขาการบัญชี
 • ผ่านงานด้านบัญชีและการเงินไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 • กำกับดูแลการปฏิบัติงานของทีมงานบัญชี

24-Jun-17

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Top Global Fishing Tool Manufacturer (Daiwa Brand)
 • Global Company with Customers all over the world
 • Good positive and rewarding work environment

24-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • age not over 35 years old
 • 3 years’experience in Finance and Accounting

24-Jun-17

 

Applied
 • Supervision Finance and Accounting for the company
 • To have the financial & accounting report, budget
 • Manage and execute financial plan, loan managment

24-Jun-17

 

Applied
 • to work in one of the leading Automotive
 • to grow in strong organization with good career
 • to gain good welfare, well benefits

24-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปิดงบในแต่ละเดือน
 • วุฒิป.ตรี ขึ้นไป สาขาบัญชีโดยตรง
 • มีประสบการณ์ในงานบัญชีทั้งระบบ 5 ปีขึ้นไป

24-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 40 -50 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ระดับบริหารบัญชีไม่น้อยกว่า 5

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญาตรี ขึ้นไป สาขา การบัญชีและการเงิน
 • มีประสบการณ์ ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ หรือ เช่าซื้อ
 • มีประสบการณ์ระดับบริหาร อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Handling all accounting jobs,such as AP, AR;
 • Performing budgeting, month-end, year-end closing
 • Liaising+banks & assist in treasury,cash flow

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Multination Company
 • Training at Heard Office in China
 • Challenge

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก และงานอื่น ๆ
 • จัดทำ ดูแล ตรวจสอบ ปิดงบต่าง ๆ ได้
 • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

23-Jun-17

 

Applied
 • ดูแลงานทางด้านบัญชี และ การเงิน รวมถึง วางแผน
 • ควบคุมการดำเนินงานทางด้านบัญชี และ การเงิน
 • ลงบัญชีสมุดรายวันทั่วไป และสมุดรายวันจ่าย

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงาน 8.00-17.30 (จันทร์ - เสาร์)
 • ตรวจสอบเอกสาร รับ-จ่าย เงินสดย่อย
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจเช่าซื้อ/ลีสซิ่ง
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำรายงานทางการเงิน/งานตรวจสอบ
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Finance, Accounting
 • Female, 2 years experience in Accounting
 • 23-27 years

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female age between 20 – 27 years old.
 • Diploma or Bachelor’s Degree in Accounting.
 • Experienced 0 - 2 years in accounting.

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Oversee all the finance & accounting's activities
 • More than 10 years experience in accounting field
 • At least 3 years experience in Financial Sector

23-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีบัญชี มีความรับผิดชอบสูง
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงิน อย่างน้อย 1-5 ปี
 • รักที่จะเรียนรู้งานใหม่ในทุกด้าน

23-Jun-17

 

Applied
 • วางแผนงานด้านภาษี ตรวจสอบการลงรายงานภาษีต่างๆ
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาบัญชี

23-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • การเงินเเละบัญชี
 • อายุไม่เกิน 35 ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • ACCOUNTING & FINANCIAL MANAGER
 • Bachelor degree or higher in Accounting & Finance.
 • Experienced over 12 years in accounting & financia

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28-38 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาการบัญชี,การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน ไม่น้อยกว่า 3 ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • At least 10 years experience at managerial level
 • Strong management experience in garment industry
 • Have experience working with SAP ERP system

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree or higher in Accounting, Financial
 • 7 years experiences in financial management
 • Background in BOI

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล