• มีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลด้านบัญชีต้นทุนการผลิต
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบัญชีต้นทุน การปิดงบ
  • มีความรู้ด้านลักษณะงานบัญชีต้นทุน

25-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล