• Cost Accountant
  • Product Cost
  • Cost Controller

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ ยิ้มแย้ม แจ่มใส

16-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล