• เพศชาย อายุไม่เกิด 35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์บริหารโครงการอย่างน้อย 5 - 7 ปี

26 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female age 30-40 Years old
 • Degree or over in Business management in relate
 • 10 years experiences in Merchandising

26 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิศวกรโยธา
 • อสังหาริมทรัพย์
 • มีใบ ก.ว.

26 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, Age not over than 35 years
 • Bachelor Degree or Higher in Mechanical
 • ave experience in testing field related with Autom

28 นาทีที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Project coordination across Asia-Pacific region.
 • Advise executives in efficient management.
 • Opportunity to work in international environment.

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years’ experience in cash-flow management
 • Bachelor’s degree in Accounting or Finance
 • Monitoring current accounting systems

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Monitoring and controlling projects
 • Reviewing and checking proposals and contracts
 • Good command of English,female

17-Feb-17

 

Applied
 • ควบคุม ดูแล บริหารจัดการการดำเนินงานตามโครงการต่าง
 • ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
 • ติดต่อประสานงานระหว่างทีมงานและลูกค้า

17-Feb-17

 

Applied
 • Project coordinator and Business Analyst
 • Good command of written and spoken english
 • Proficient in microsoft office programs

17-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบ บริหารแผนงาน/โครงการ ตั้งแต่การพัฒา
 • บริหารงบประมาณของแผนงาน/โครงการหรืองาน
 • บริหารจัดการประชุมเพื่อพัฒนาให้เกิดแผนงาน

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พนักงานบริหารโครงการลงทุน (อาวุโส)
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี
 • TOEIC 700 คะแนน ขึ้นไป

16-Feb-17

 

Applied
 • 8 years’ experience in Application Development
 • Excellent project management skills
 • Knowledge of SAP (HR module) plus ERP

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5+ years total/at least 2 years in project manage
 • Provide project developing, planning, monitoring
 • Strong project management skills

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good oral and written communication in English
 • MS.Project and CAD, 3D CAD design skills
 • Hand-on and “can do” attitude is desirable.

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project Management Professional certificat
 • Experience in project management 3-5 years
 • Has life Insurance business knowledge

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • MBA or Brand Management/ Communication
 • 7-10 year in Brand Management, Marketing
 • Must have a strategic thinking to work

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s or Higher in IT,Computer Science
 • Experience in, IT project management
 • SAP, SQL and SAS skill will be advantage

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Construction and Project Management experience
 • Senior Level
 • Civil Engineering

16-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or Higher in Business Management
 • 5 years of experience in Project Management
 • Good command of English

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project Management
 • Management
 • PM

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี-โท วิศวกรรมศาสตร์โยธา,ไฟฟ้า,เครื่องกล
 • โยธา ด้านงาน ก่อสร้างอาคาร,ถนน,
 • งานNDT ในปิโตรเคมี

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Loyalty program, campaign management
 • developing and executing high touch customer onboa
 • experience in the payments industry

15-Feb-17

 

Applied
 • วางแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายที่ได้รับ
 • ดูแล-รักษาฐานลูกค้า (เดิม/ใหม่) อย่างต่อเนื่อง
 • นำเสนอโครงการต่อกลุ่มลูกค้าพร้อมปิดการขายให้สำเร็จ

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s Degree in Information Technology
 • 5years of working experience in project management
 • Male must be exempt in military service

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • project management
 • business analysis
 • process development

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • -
 • -
 • -

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี

15-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท MBA, Engineering, Other Fields
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้าน Digital/Social Media
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

15-Feb-17

 

Applied
 • Project Management Officer in PMO
 • Jira, Confluence, MS Project, SDLC
 • Agile / waterfall methodology

15-Feb-17

 

Applied
 • Project Management
 • Management information systems
 • ERP

15-Feb-17

 

Applied
 • experience in finance or banking industry as well
 • Effective communication & presentation, interperso
 • Be flexible, dynamic, team-oriented balanced with

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree educated or equivalent
 • Chartered Engineer Desirable
 • Significant experience in the onshore pipelines

14-Feb-17

 

Applied
 • Knowledge in IT project
 • Good analytical and problem solving skills
 • Good computer skills ; Microsoft Word, Excel

14-Feb-17

 

Applied
 • Project Management
 • Digital Technology
 • Business Process

14-Feb-17

 

Applied
 • Collaborates with analyst on study objective
 • Translates client objectives into survey questions
 • 3+ years of experience in a related field

14-Feb-17

 

Applied
 • Master or Bachelor degree of BS, BA, BE
 • PMP / Prince2 / MSP / APMP / ISEB
 • Communication skill/ Agile/ Risk management

14-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนขั้นตอนการทำงาน ของโปรเจคระหว่างลูกค้าและทีม
 • Project Management
 • รับบริ๊ฟจากลูกค้าและถ่ายทอดให้ทีมผลิตงานตามกำหนด

14-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • งานออกแบบและประเมินค่าใช้จ่าย
 • ดูแลและควบคุมงานโครงการ (project)

14-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Business Management/ Economics
 • 5 years of work experience
 • Effective presentation and communication skills

14-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปี
 • มีความรู้ด้าน .NET environment, PHP,
 • มีความรู้ด้าน Google Analytics, Google Tagmanager

09-Feb-17

 

Applied
 • Competitive remuneration package
 • Career development
 • Data Analytics/Big Data exposure

04-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล