• ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาญีปุ่น
 • สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่น ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดีมาก

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • skills with one of leading law firm company
 • An opportunity to receive attractive salary
 • Convenient location

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Japanese Translator, Business development
 • Japanese IT company
 • The office is near MRT Praram9

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • แปลเอกสาร ไทย-ญี่ปุ่น และ ญี่ปุ่น ไทย
 • ปริญญาตรี หรือ โท สาขาภาญาญี่ปึ่น
 • สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 N3 N2 N 1

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • สามารถสื่อสารภาษาญี่ป่นได้ดี และ แปลเอกสารที่เกี่ย
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานล่าม

22-Feb-17

 

Applied
 • Japanese Comics Translator
 • N3 and higher level Japanese skill
 • Full time, part time

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To work independently & fully utilize your skills
 • To gain good welfare and well benefits
 • to grow with the company

21-Feb-17

 

Applied
 • ประสานงานกับหัวหน้าแผนกด้วยภาษาญี่ปุ่น
 • แปลเอกสารไทย-ญี่ปุ่น
 • ปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น

20-Feb-17

 

Applied
 • to work in one of the Japanese company
 • to develop accounting & Japanese skills
 • Improve your leadership skill managing several

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เก่ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่น
 • รักงานประชาสัมพันธ์
 • บุคลิกดี และอัธยาศัยดี

16-Feb-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล