• มีความรู้ด้าน Macroeconomic เป็นอย่างดี
  • วิเคราะห์ข้อมูลด้านวัตถุดิบทางการเกษตร
  • สรุปแนวโน้มและทิศทางราคาของวัตถุดิบได้

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Economic
  • Finance
  • Banking

16-Jan-17

 

Applied
  • ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์
  • ประสบการณื 8 ปีขึ้นไป
  • ่เคยผ่านงานที่ปรึกษา/งานวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์

15-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล