• มีความรู้ด้าน Macroeconomic เป็นอย่างดี
  • วิเคราะห์ข้อมูลด้านวัตถุดิบทางการเกษตร
  • สรุปแนวโน้มและทิศทางราคาของวัตถุดิบได้

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • economic
  • strategic planning
  • banking business

17-Jul-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี/โททางเศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือสาขาอื่นๆ
  • ประสบการณ์ 6 ปีขึ้นไป
  • งานวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์

14-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล