• 2-3 years working experience
 • Strong creative skill in Graphic Design
 • Ability to interpret and work on architecture

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Key creative consult of the company
 • Design printed collateral, CI and digital
 • Centric creative services to our clients

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Animator

True Corporation Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Experiencing in game development - in an Animator
 • Expert knowledge with Maya and other
 • Knowledge with Unreal Engine, Unity, CryEngine

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความชำนาญในการสร้าง Model 3D
 • มีความสามารถในด้านการวาดรูป
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Autodesk Maya

18-Feb-17

 

Applied
 • 3 years of experience
 • Be CREATIVE and RESONSIBLE.
 • Strong communication skills

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในสายงานนี้
 • มีทักษะในการออกแบบและสร้างสรรค์
 • ดูรายการทีวี ท่องโลกออนไลน์

17-Feb-17

THB20k - 30k /เดือน

Applied

Senior Designer / Graphic Desiger

YES CREATION CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • อายุ23-35ปี จบ ป.ตรี สาขานิเทศศิลป์ออกแบบผลิตภัณฑ์
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านออกแบบกราฟฟิก 1 ปีขึ้นไป
 • ความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบสูง

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Graphic Designer
 • Lighting Package
 • 3D Graphic

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Start-up Environment
 • Young and innovation team
 • salary 15,000-25,000 THB

17-Feb-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศหญิง , เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน Graphic Designer
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป

14-Feb-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Graphics and Webpage Designer

Sheerbravado

กรุงเทพมหานคร

 • Skilled in using Mac, OS, PC Adobe Illustrator
 • 3-5years experience
 • Speak and writing good English and Thai

27-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล