• Bachelor’s Degree holder in any field
  • fresh graduate, or those with maximum 2 years exp
  • Great Passion in Sales

22-May-17

 

Applied
  • ผู้จัดการด้านการตลาด
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

21-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล