• สามารถเขียนโปรแกรม RPG บน AS400 ได้
 • ถ้าเคยมีประสบการณ์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่จำกัดเพศ และ อายุ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • testing , programming, architecture
 • Java, .net , C , DBA, Web
 • ERP, CRM, BANK,

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree in business / Finance / Accounting
 • Registered Certified Public Accountant (preferably
 • Assist the local Business Management Manager

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสาร
 • มีความรู้ด้าน Database SQL, Unix เป็นอย่างดี
 • อายุ 22-25 ปี

24-Mar-17

 

Applied
 • เคยวางแผนและบริหารโครงการ
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและบริหารโครงการ
 • มีทักษะการวางแผน

24-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

System Analyst

C.S.I. Group

บางรัก

 • Age not over 40 years old
 • At least 2 years’ experience in programming
 • At least 1 years’ experience in analysis an design

24-Mar-17

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • High Profit
 • Flexible working hours
 • Hard work

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • A Bachelor’s Degree in Computer Science
 • 3-5 years of relevant experience in developing
 • Strong technical knowledge in current web develop

24-Mar-17

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • PLSQL Developer
 • Strong in Datamigration
 • Ready to work, Great deal

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • min 2 years experience in development using C#.Net
 • min 2 years experience in System Analyst
 • Good Command in English

23-Mar-17

 

Applied
 • To support an implementation of Healthcare project
 • Maintaining and updating healthcare database.
 • bachelor degree, new graduate are also welcome

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years’ experience in BI/DWH
 • 1 - 3 years’ experience in BI/DWH development
 • Experience in processing ETL or BI design

23-Mar-17

 

Applied
 • excellent writing and presentation skills
 • communication skill for Thai and English
 • Photoshop/ HTML / Flash Animation / Illustrator

23-Mar-17

 

Applied
 • JAVA .NET DB2 WebSphere.
 • SDLC process/ CMMI
 • Strong Open platform Technology

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • C#.Net,VB.Net,ASP.Net
 • developer,software developer
 • software engineer,โปรแกรมเมอร์

23-Mar-17

 

Applied
 • experience in defining, analyzing and documenting
 • experience in Insurance process
 • excellent English written and verbal skills

23-Mar-17

 

Applied
 • Sharepoint
 • .Net,C#.Net,VB.Net
 • system Analyst,Programmer

23-Mar-17

 

Applied
 • Business analyst
 • UAT
 • testing of new system functionality

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality only,java developer,java script
 • J2EE,AngularJS,Oracle,technical analyst,web app
 • Java programmer,software engineer,IT fields

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor degree in any field
 • project management
 • business analyst

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in any field. Supply Chain
 • 1 year experience in the area of procurement
 • Experience in Service Agreement

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Architecture Design
 • ASP.NET,C#.NET,VB.NET
 • .NET framework

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Procurement Analyst

United Nations Development Programme

กรุงเทพมหานคร

 • Master’s Degree or Degree in Business Admin
 • Experience in the usage of computers
 • Demonstrating/safeguarding ethics and integrity

22-Mar-17

 

Applied
 • Business Analyst, Policy Management, Data Mining
 • Data Flow Diagrams,Data Mapping, Data modelling
 • Banking Application, Insurance Products, Process

21-Mar-17

 

Applied
 • พนักงานวิเคราะห์งบประมาณและกองทุน
 • พนักงานวิเคราะห์งบประมาณและกองทุน
 • พนักงานวิเคราะห์งบประมาณและกองทุน

21-Mar-17

 

Applied
 • 3 - 5 years of Object Oriented Programming, RPG
 • VB,ASP.Net,Technical Analyst,Developers,IT fields
 • Financial/ Banking,Technical Consultant,Programmer

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Computer skill Java, Hibernate, Spring, frame work
 • J2EE, Weblogics, C#.Net, PL/SQL
 • Minimum experience 2 years

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1 - 2 years
 • Auditor
 • Good communicate in English

21-Mar-17

THB35k - 45k /เดือน

Applied
 • Degree or Master's Degree in any fields
 • 0-2 years direct experience
 • Successful tracking recruitment records in IT pool

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Computer Science, Software Engineer
 • Experience in system analysis &design
 • Good command of spoken and written in English

20-Mar-17

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Positive attitude and self-motivated

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 1 years experience
 • Strong with Programming, System Analyst, Recruit
 • Good interpersonal skills

20-Mar-17

THB30k - 70k /เดือน

Applied
 • At least 2 years’ experience in programming
 • System Analyst, Software development, PM
 • Bachelor’s degree in Computer Science

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years experience in programming in .net , VB6
 • Good command in English
 • Strong analytical, communication, and interpersona

20-Mar-17

 

Applied
 • Negotiable Salary
 • Great Experience
 • Office near BTS

20-Mar-17

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Gathering requirement
 • C#.Net, Java, PL/SQL
 • 2-5 years of experience

20-Mar-17

 

Applied
 • Strong technical on standard SAP SD configuration
 • Exp on Order2Cash Process, in both Invoicing, AR
 • Fluent in English communication

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good understand in Accounting
 • Complete at lease 1 full cycle
 • Strong FI-CO exp both project and support

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5+ Years Agile Team Participation and Coaching Exp
 • Knowledge of and experience with Scrum, Kanban
 • Knowledge of how to plan and estimate Agile proj.

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-2 years SAP experience
 • Fluent in English both verbal and written
 • Able to perform Security admin task and support

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • C# (asp.net) 4.0, Visual Studio 2008
 • Capability in database design and store procedure
 • analyzing business/function requirement and design

19-Mar-17

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Gathering Business Requirement
 • Crate BRD and Technical requirement document
 • Co-ordinate with Regional/Multinational team.

19-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • System Analyst
 • Programmer (JAVA)
 • Java Programmer

18-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Computer Science
 • At least 3 years experience in Programmer/software
 • Applicants must have strong VB.Net C#.NET and ASP.

18-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in IT, Computer Science,or related
 • 3-5 yrs exp as System Analyst/ Software Developer
 • Good Command in English

18-Mar-17

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree in Computer Science, Software Engineering
 • Experience in Spring, Strut, Hibernate
 • Experience in HTML5, Web-Service, JSON

18-Mar-17

THB25k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • implementer / analist
 • language skills: English & other Asian language
 • born communicator

16-Mar-17

 

Applied

Drive Test Engineer / Analyst

UCE Telecom Solutions

จังหวัดอื่นๆ

 • Engineering
 • Telecommunication
 • Technical Solution

28-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล