• ออกแบบ พัฒนา ติดตั้งระบบโปรแกรมสำหรับผู้ใช้งาน
 • ความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
 • ทำงานที่จังหวัดขอนแก่น

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน

Applied
 • Experienced 5 years in Application development
 • MS.Net Programming ASP. Net, C# .Net, C# .Net,
 • Crystal Report, Java script and Ajax

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 70k /เดือน

Applied
 • Collect and analytical customer need
 • Design database and software specification
 • Web Application in knowledge of J2EE, C/C++ or V

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี/โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมคอม
 • มีความรู้ทางด้านระบบงานสารสนเทศ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • Good command in English.
 • Male must be exempt in military service.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Java J2EE,JavaScript,JSP, Servlet, EJB
 • Experience in Framework: Struts, Spring, Hibernate
 • Knowledge of Web Server and Web logic

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • System Analyst
 • Programmer (JAVA)
 • Java Programmer

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Computer Science
 • At least 3 years experience in Programmer/software
 • Applicants must have strong VB.Net C#.NET and ASP.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Background in Data base design in Oracle.
 • Background in Microsoft .NET, Java.
 • Knowledge and experience in system Analysis and IT

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

System Analyst (Junior-Senior)

Fabrinet Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • IT system analyst
 • Programmer
 • computer engineering

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male / Female
 • degree or higher in Computer Engineering
 • Strong leadership and self-motivation

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • 3 years experiences in the field of System Analyst
 • Must have skill in Java for software development

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree or higher in Computer Science
 • 3 years experiences in Accounting Application
 • Having object-oriented perspective and can develop

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

System Analyst

Emerio (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 3-5 years of experience in System Analysis area
 • Oracle, MS SQL Server, MySQL, C#.NET, Java
 • Software database

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Opportunity to engage in large-scale projects
 • A large discretion to leave it to you
 • Environment given a lot of opportunities

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years experience in Software Development
 • Java, 2JEE framework, Struts, Web Service, Spring
 • Must have good in written and spoken English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years of experience in Telecom industry
 • Bachelor or higher in IT, Computer Science
 • Strong Technical Knowledge in software development

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2 years of Business Intelligence, Business Analy
 • Bachelor or higher degree in Information Techno
 • Develop/configure business intelligence solutions

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

System Analyst Java

Iteam Studio Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • จบปริญญาตรีและสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สัญชาติ ไทย

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male / Female, age between 25-35 years
 • Degree or higher Degree in Business Computer
 • 5 years of Experiences in system analyst

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

System Analyst

G-ABLE

กรุงเทพมหานคร

 • JSP, EJB, JMS, XML
 • Familiar with Oracle, SQL Database
 • Knowledge in UML Object Oriented J2EE

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

System Analyst ( HR Module )

CDG & G-ABLE

กรุงเทพมหานคร

 • IT inhouse
 • Familiar with Oracle, SQL Database
 • C#.net

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Business Analyst, Product Owner, Agile
 • System Analysis , SQL , Big Data
 • Product Backlog , User Stories

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Java,Oracle, MS SQL, PL/SQL programming
 • system analyst, software engineer, PL/SQL,SA
 • PL/SQL, programmer, developer, J2EE, Strut

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Review and edit requirements, specifications
 • Responsible for application and database design
 • Perform system test to ensure quality of program

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Provide business assessment, gaps and fits analyst
 • Prepare Standard Operating Procedures and document
 • Work with the team for system enhancement

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรีวิศวกรรมคอมฯ วิศวกรรมอิเล็กฯ วิทยาศาสตร์คอมฯ
 • มีทักษะด้าน IT, MIS หรือที่เกี่ยวข้อง
 • เข้าใจระบบเครือข่ายที่เกี่ยวกับเครื่องจักรผลิต

22-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure} หรือ Oracle (PL/SQL)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

22-Jan-17

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์ในสายงานนี้ 3 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร การซักถาม และการคิดวิเคราะห์

21-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality ONLY
 • Minimum 2 years experience in PL/SQL
 • Good command in written and spoken English

21-Jan-17

 

Applied
 • Understands and strong in ERP systems.
 • Experience in business analyst / functional.
 • Experience in Oracle or SAP application.

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถเขียนโปรแกรม RPG บน AS400 ได้
 • ถ้าเคยมีประสบการณ์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่จำกัดเพศ และ อายุ

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Science
 • 5 years+ Experiences of IT project management
 • MRT/5 Days Working/

20-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Computer Science
 • Having experience on OS AIX
 • Able to work under high pressure

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • Experience in IT Security
 • Good communication skills in English

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s in Computer Engineering, Computer Scien
 • 3-5 years experience in Oracle EBS Financial
 • Programming skill in PL/SQL, XML, C#

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • Minimum 5 years solid experience in SAP Project
 • Proficiency in English both written and spoken

20-Jan-17

 

Applied
 • Translate client requirements into project brief
 • Design and develop software solutions
 • Understand software development life cycle

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in related field with programin
 • Experience in analysis and design of database
 • Analyze and design the system in Object Oriented

20-Jan-17

THB35k - 55k /เดือน

Applied
 • Male or Female, 35-40 years old
 • Bachelor Degree in Computer Sciences
 • 7-10 years experience in system development

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge of Oracle, SAS
 • Experience on Data Warehouse operation
 • Data Management on Datawarehouse system

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • 0-3 years’ experience in IT operations
 • A real knowledge of computing fundamentals

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Information System
 • Disseminate software/systems information
 • 3 years in customer support and systems analysis

20-Jan-17

 

Applied
 • C#.Net,VB.Net,ASP.Net
 • developer,software developer
 • software engineer,โปรแกรมเมอร์

20-Jan-17

 

Applied
 • JAVA .NET DB2 WebSphere.
 • SDLC process/ CMMI
 • Strong Open platform Technology

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

System Analyst

C.S.I. Group

บางรัก

 • Age not over 40 years old
 • At least 2 years’ experience in programming
 • At least 1 years’ experience in analysis an design

20-Jan-17

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Senior System Analyst (Senior SA)

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะในการสอนงาน ติดตามงาน และประสานงานที่ดี
 • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ ออกแบบระบบERP

20-Jan-17

 

Applied
 • At least 3 years experience in Web application
 • Significant Financial Services Industry experience
 • Excellent verbal and written communication skills

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor's or Master Degree in Computer Science
 • Experience in System Analyst
 • oracle database knowledge

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Statistics or Mathmatics
 • Good knowledge of SQL , Visual Basic is preferred
 • Proficient in Microsoft Office and expert in Excel

20-Jan-17

THB20k - 25k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล