• ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสาร
 • มีความรู้ด้าน Database SQL, Unix เป็นอย่างดี
 • อายุ 22-25 ปี

24-Mar-17

 

Applied
 • Thai Speaker.
 • Programming and solutions analytical skills.
 • Financial market would be advantage.

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • excellent writing and presentation skills
 • communication skill for Thai and English
 • Photoshop/ HTML / Flash Animation / Illustrator

23-Mar-17

 

Applied
 • Java, NET Application, Mobile Development.
 • Bachelor' Degree in Computer Science.
 • Good command of English with computer literacy

22-Mar-17

 

Applied
 • Handle user request to support IT Operation
 • Support plan-work & IT changes
 • be able to do coding

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Application Analyst, Application Developer, IT
 • Electronics, EMS, Software Developer, SQL/PL, C#
 • VB, ASP.NET, PHP, HTML, ORACLE

22-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • 0 – 4 years' experience in programming and coding
 • Skills in Java, C#, PL/SQL, UNIX, Oracle and SQL

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in IT
 • 3-5 Years’ experience in system design
 • Strong knowledge in ERP Software

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล