• ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสาร
 • มีความรู้ด้าน Database SQL, Unix เป็นอย่างดี
 • อายุ 22-25 ปี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Computer Sci. / related field
 • 3-4 years relevant experience
 • Program Implementation

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Application Analyst, Application Developer, IT
 • Electronics, EMS, Software Developer, SQL/PL, C#
 • VB, ASP.NET, PHP, HTML, ORACLE

22-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor of Computer Science/ Engineering, IT
 • Strong computer technical background
 • Fluency in English TOEIC 800+

21-Apr-17

 

Applied
 • Strong experience in Oracle application
 • Design general architecture of Oracle Application
 • Develop oracle application using SQL, PL/ SQL

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in IT
 • 3-5 Years’ experience in system design
 • Strong knowledge in ERP Software

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Handle user request to support IT Operation
 • Support plan-work & IT changes
 • be able to do coding

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To grow with the bestselling independent Japanese
 • To work in the company paying good benefits
 • To work in a big company

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Java, NET Application, Mobile Development.
 • Bachelor' Degree in Computer Science.
 • Good command of English with computer literacy

19-Apr-17

 

Applied
 • Experience 4-14 years with service desk business
 • Experience with IT business field
 • A good command of Japanese and English Skills

18-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Systems analysis work (check error, dispatch
 • Thai Nationality, Male/Female age 28-35 years old
 • Bachelor's degree or Master's degree in Computer

18-Apr-17

 

Applied
 • IT
 • Strong computer technical background
 • Fluency in English with TOEIC 800

18-Apr-17

 

Applied
 • Handle user request to support IT Operation
 • Support plan-work & IT changes
 • be able to do coding

12-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล