FINANCIAL ANALYST (BU CONTROLLER)

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Good analytical skills
 • Degree in Finance, Engineering
 • 8 years’experience of Financial Planning

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาของวัตถุดิบ
 • ตรวจสอบ พื้นที่ เครื่องมือ ที่ใช้ ในกระบวนการผลิต
 • ลงบันทึกรายงานผลการตรวจสอบและจัดเก็บเอกสาร

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experienced in business controlling
 • Accounting or finance degree
 • Good English communications skills

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality. Male or Female
 • Minimum 2-5 years’ experience
 • Bachelor’s Degree or Higher Bachelor’s Degree

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Product Control in Banking
 • Understand the Capital Markets & Balance Sheet
 • Good in analyzing data

26-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Accounting.
 • Experiences in CAPEX controlling or accounting.
 • Result oriented & strong tracking skill.

26-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Finance, Auditing
 • 5-6 years’ experience in manufacturing
 • Knowledge of management controls

25-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fluent Thai language & English.
 • At least 2 year(s) of working experience.
 • At least Bachelor's Degree.

22-Jul-17

 

Applied
 • Male or female, 30 – 40 years old.
 • Bachelor Degree or higher in Finance
 • At least 5 years related work experience

21-Jul-17

 

Applied
 • Knowledge of transportation, customers
 • Bachelor’s degree in Logistics and Supply Chain
 • Knowledge of QAD and/or similar systems

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Accounting & Engineering
 • 3-5 yrs. in billing process
 • 1-3 yrs in cost analysis

19-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล