• ประสานกับครูผู้สอนเพื่อแนะนำเนื้อหาการสอน
 • มีประสบการณ์สอนในวิชาที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำหลักสูตร สื่อการสอน

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกแบบเครื่องมือและกำหนดกรอบในการติดตาม
 • วิเคราะห์ เชื่อมโยง ข้อมูลด้านสุขภาพและด้านอื่นๆ
 • วางแผน ประสานงาน ติดตาม และบริหารโครงการ

23-Mar-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 45 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาตร์
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

22-Mar-17

 

Applied
 • Quality Development Officers
 • Quality Assurance Officers
 • นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
 • จัดทำเนื้อหารูปแบบต่างๆ เพื่อนำเสนอผ่านทางสื่อ
 • ชอบการนำเสนอและสามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้ชัดเจน

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล