• ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา นอกพื้นที่ได้
 • ปฏิบัติงานในการสนับสนุนการวิจัย

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 working day/week (1 Saturday work/month)
 • To work in multinational environment
 • Opportunity to business trip oversea

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Actively involved in the whole research project
 • Make the experience in the market research
 • Provide professional service to client

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Survey the data about compensation & remuneration
 • consult client based on HRdata collected& analyzed
 • strong in research both qualitative & quatitative

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน

Applied

Senior Researcher

Siam Modified Starch Co., Ltd.

ลาดหลุมแก้ว

 • Master or Ph.D. Degree in Chemistry
 • 3 years of product development experience
 • Strong knowledge of carbohydrate chemistry

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Market Researcher

Golcha - Chemintac Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor's degree in Marketing, Economics
 • Master's degree in B.A. in marketing
 • Conduct a market research and analysis

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ph.D in Polymer Science , Chemical Engineering
 • Materials Science , Chemistry
 • Any Polymer related field / thesis

27-Apr-17

 

Applied
 • to work in new set up & sudden expansion company
 • to work with exciting client websites
 • to learn about web marketing & many business

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Feasibility studies on property developments
 • Should have a knowledge of the property sector
 • A knowledge of statistics and financial analysis

26-Apr-17

 

Applied

Researchers at R&I

KOTRA, Bangkok

กรุงเทพมหานคร

 • degree of Chemistry/Chemical Engineering
 • 6 months to 1 year job training period
 • Research the cosmetic trend in the market

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโท สาขาพืชไร่/ พืชสวน/ การผลิตพืช
 • มีความรู้ทางด้านการผลิตพืช
 • มีประสบการณ์ในการควบคุม ดูแล

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิจัยและพัฒนา ทดสอบคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์
 • ป.ตรี วิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์
 • มีประสบการณ์ในการทำงานมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

26-Apr-17

 

Applied
 • Degree in marketing, communications
 • 2-5 years working experience of digital marketing
 • Female, Thai Nationality, 25-35 years old

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age 23-28 year old.
 • Graduated Bachelor or Master degree in Statistic.
 • At least 2 year in Marketing research.

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งจากมหาวิทยาลัย
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหาร 3 ปี
 • มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ทางด้านวิชาการ

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทางด้านเศรษฐศาสตร์
 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

25-Apr-17

THB10k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male or female, aged over 30 years old
 • Master’s degree/ Ph.D. in Chemistry, Food Science
 • 5 years’ experience doing Research & Development

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Undertake market research work for foreign company
 • Provide general and specific business advice
 • Handle event management – verify contact details

24-Apr-17

 

Applied
 • International Company
 • Fun Environment
 • Great Location

24-Apr-17

 

Applied
 • ออกแบบพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่
 • จัดทำสูตรมาตรฐาน, จัดทำมาตรฐานการตรวจสอบสินค้า
 • ศึกษาวิเคราะห์สินค้าร่วมกับฝ่ายขาย

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop computer-based prediction models
 • Perform highly quantitative research
 • Seeking strong mathematical minds

24-Apr-17

 

Applied
 • Develop computer-based prediction models
 • Perform highly quantitative research
 • Seeking strong mathematical minds

21-Apr-17

 

Applied
 • นักวิจัย/ผู้จัดการโครงการ (พนักงานเต็มเวลา)
 • จบขั้นต่ำ ปริญญาโท ด้านการบริหารจัดการ ฯลฯ
 • มีประสบการณ์ในการเขียนงานวิจัย

17-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Recruitment Specialist in IT position
 • Knowledge of recruitment process
 • Five day working

28-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล