• เพศหญิง วุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้านำเสนอ ชอบงานท้าทาย
 • ประสบการณ์ 2 ปีup, เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาพิเศษ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาโท -เอก จบด้านเศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทางด้านการวิจัยเศรษฐศาสตร์
 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • great career development opportunity
 • excellent compensation packages and benefits
 • Regional role & responsibilities

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 year experience in marketing research
 • Statistical software (SPSS etc) applicable
 • TOEIC score 700 up

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 3 years of market research experiences
 • Passionate about consumer behavior &brand strategy
 • Project manager who is positive & enjoy challenges

20-Jul-17

 

Applied
 • Master’s Degree in Engineering
 • Experience with product health and safety preferre
 • At least 5 years of experience in gypsum building

20-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี / โท วิทยาศาสตร์เคมี หรือ วิศวกรรมเคมี
 • ทำงานวิจัย Lab Scale และ Pilot Scale
 • สื่อสารภาษาจีนกลางได้

20-Jul-17

 

Applied
 • Male/Female, age 23-28 year old.
 • Graduated Bachelor or Master degree in Statistic.
 • At least 2 year in Marketing research.

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

RESEARCHER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ต่างประเทศ

 • Bachelor’s degree or higher in Science
 • More than 3 years experience
 • Good command of Chinese is essential

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านสถาปัตยกรรม วิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี
 • มีความเข้าใจในกระบวนการทำงานด้านการออกแบบ

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Researcher

Kenan Institute Asia

คลองเตย

 • Master's degree in Business or Economic Research
 • 7 years of experience working on business
 • Experience developing project proposals

19-Jul-17

 

Applied
 • คณะเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวบาล เทคโนโลยีอาหารสัตว์
 • มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีอาหารและโภชนศาสตร์
 • วิจัยและพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์

18-Jul-17

 

Applied
 • 3 years work experience in the field
 • Good knowledge in marketing, consumer behavior
 • Familiar with marketing research

17-Jul-17

 

Applied
 • 3 years work experience in the field
 • Good knowledge in marketing, consumer behavior
 • Familiar with marketing research

17-Jul-17

 

Applied
 • Consumer research or behavioral social research
 • Great people skill and strong empathy for customer
 • Strong knowledge in planning &conducting research

17-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ph.D in Polymer Science , Chemical Engineering
 • Materials Science , Chemistry
 • Any Polymer related field / thesis

17-Jul-17

 

Applied
 • Perform research on macroeconomics / microeconomic
 • Master’s Degree or higher in economics or related
 • Knowledge of AEC is preferable

17-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop computer-based prediction models
 • Perform highly quantitative research
 • Seeking strong mathematical minds

16-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสิ่งแวดล้อม
 • ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 • อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้

13-Jul-17

 

Applied
 • Qualitative research related to UI and UX Design
 • Collaborate with product and engineering teams
 • Integrate user research into product designs

11-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล