• การศึกษาระดับป.ตรี/โท วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 • มีประสบกาณ์ด้านในห้องปฎิบัติการ Lap
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์,กล้าตัดสินใจ,

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s Degree in Engineering
 • Experience with product health and safety preferre
 • At least 5 years of experience in gypsum building

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree's or Master’s degree in marketing, economic
 • senior position, 3 – 5 years work experience
 • Do not mind working for SME

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Feasibility studies on property developments
 • Should have a knowledge of the property sector
 • A knowledge of statistics and financial analysis

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Ph.D in Polymer Science, Polymer Physics
 • Chemical Engineering, Materials Science
 • Any Polymer related field / thesis

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Perform research on macroeconomics / microeconomic
 • Master’s Degree or higher in economics or related
 • Knowledge of AEC is preferable

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Researcher

Siam Modified Starch Co., Ltd.

ลาดหลุมแก้ว

 • Master or Ph.D. Degree in Chemistry
 • 3 years of product development experience
 • Strong knowledge of carbohydrate chemistry

27-Mar-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา นอกพื้นที่ได้
 • ปฏิบัติงานในการสนับสนุนการวิจัย

27-Mar-17

 

Applied
 • recruitment experience
 • research experience
 • organized and prioritized skills

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

นักวิจัย (Phenolic)

Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • วิจัยกระบวนการสกัดสารประกอบฟีโนลิค
 • ปริญญาโท หรือ เอก สาขาเคมี ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ
 • มีความชำนาญในการใช้คเรื่อง HPLC GC-MS

27-Mar-17

 

Applied
 • Male/Female, age 23-28 year old.
 • Graduated Bachelor or Master degree in Statistic.
 • At least 2 year in Marketing research.

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Economics, Statistics, Real Estate
 • Research
 • Strong Excel

27-Mar-17

 

Applied
 • วิจัยและพัฒนา ทดสอบคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์
 • ป.ตรี วิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์
 • มีประสบการณ์ในการทำงานมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

27-Mar-17

 

Applied
 • Develop computer-based prediction models
 • Perform highly quantitative research
 • Seeking strong mathematical minds

24-Mar-17

 

Applied
 • Passionate researcher
 • You hold a bachelor’s degree in either journalism
 • Research all over digital marketing market

24-Mar-17

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • Successful of the research
 • Publishing the research in international journals
 • Guide and train students in the group

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Successful development of the project
 • Communication of the results
 • Supervision and training of students

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • International Company
 • Fun Environment
 • Great Location

24-Mar-17

 

Applied
 • นักวิจัย/ผู้จัดการโครงการ (พนักงานเต็มเวลา)
 • จบขั้นต่ำ ปริญญาโท ด้านการบริหารจัดการ ฯลฯ
 • มีประสบการณ์ในการเขียนงานวิจัย

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความคิดมุ่งมั่น ตอบโจทย์งานที่ได้รับมอบหมายได้
 • หากมีประสบการ์ณผลินเครื่องสำอางจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และเวลาที่กำหนด

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Market Research (Marketing/Business Consulting)
 • Good Salary & Career Path
 • Good Command of English

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ให้ความรู้ด้านสุขศึกษากับผู้เข้าร่วมโครงการ
 • ติดต่อประสานงานในโครงการ กับ สถานที่วิจัย
 • เก็บข้อมูลการวิจัย บันทึก และตรวจสอบข้อมูล

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ด้านgmolecular cloning
 • ริหารจัดการโครงการวิจัย การจัดทำรายงาน
 • มีวิจารณญาณและปฏิภาณไหวพริบในการทำงาน

19-Mar-17

 

Applied
 • Degree qualified Thai national
 • Active team player with good interpersonal
 • Good analytical skill, energetic and hands-on

27-Feb-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล